Siemens Nederland N.V. Index Search Contact Home

Primary navigation buttons

AD PA 199909.183

Den Haag, woensdag 22 december 1999

Siemens introduceert niveaumeting op basis van radarsignalen

Siemens brengt met de Sitrans LR (Level Radar) voor het eerst een niveau- en vulstand meetinstrument op de markt voor industrieel gebruik onder ongunstige omstandigheden. De sensor van het instrument werkt met een golflengte van 24 Gigahertz. Met de Sitrans LR kan men contactloos het niveau of een vulhoogte meten in vaten, opslagtanks en silo's. De Sitrans LR heeft inmiddels zijn kwaliteiten bewezen bij meting van vrijwel alle vloeistoffen en een groot aantal vaste stoffen, zoals granulaten, kalk en cement. Het meet-instrument is geschikt voor toepassingen met een meetbereik tussen 0,3 en 45 meter. De vulstand is hierbij tot op 5 millimeter nauwkeurig vast te stellen. Uit de afmetingen van de opslagtank of silo berekent de Sitrans LR het volume en de tankinhoud. De resultaten hiervan leest men af op een display. Wanneer de soortelijke massa van het opgeslagen materiaal of stortgoed bekend is kan men tevens het gewicht van de massa aflezen.

De meetresultaten zijn nauwkeurig, ook wanneer het oppervlak turbulent is, wanneer wervelingen optreden, er sprake is van dampvorming of stof boven het meetoppervlak of wanneer het stortgoed bestaat uit materiaal met kegelvormige vlakken. Ook bij veranderingen van de materiaaleigenschappen zoals hoge druk en temperatuur wordt het materiaaloppervlak nauwkeurig gedetecteerd. Ter controle van de meetwaarde-kwaliteit wordt de betrouwbaarheid van iedere afzonderlijke meting op een aantal criteria getoetst. De controle vindt plaats volgens regels uit de fuzzy logic. Wanneer de gemeten waarde hieraan voldoet wordt het meetresultaat vrijgegeven als een geldig signaal.

Kenmerkend voor het nieuwe meetinstrument is de eenvoudige installatie en de snelle inbedrijfstelling. Men parametreert het apparaat binnen een minuut met een auto-setup-functie. In een explosiegevaarlijke omgeving tot zone nul voert men het parametreren uit op een bedieningsmodule met een aanraakscherm. De Sitrans LR is 'zelf-kalibrerend', zodat men het instrument tijdens bedrijf niet hoeft na te lopen. Als aanvulling op de uitlezing van het instrument kan men de gegevens ook overdragen naar een bovenliggend systeem, bijvoorbeeld een PC of een process control system Simatic PCS 7. De data-overdracht vindt plaats met een 4 - 20 mA-signaal met HART-protocol of een Profibus-aansluiting.

Naast het grote voordeel van de contactloze en daardoor slijtagevrije meting heeft de Sitrans LR nog een aantal technische voordelen. Men kan de antenne en/of de sensor schoonmaken of uitwisselen zonder de aansluitflens van het instrument los te nemen of het proces open te hoeven maken. Vooral bij drukvaten, vaten met een hoge temperatuur en ruimten met een agressief medium is dit een uitermate belangrijk punt. Een vermindering van de bedrijfskosten is te danken aan de lage drift (door de functie 'zelf-kalibrerend') en de auto-setup procedure, waardoor het parametreren binnen een minuut kan worden uitgevoerd. Hierdoor betaalt de enigszins hogere aanschafprijs van de Sitrans LR zich meestal binnen een jaar terug.

Siemens verwacht dat de Sitrans LR door zijn voordelen een aantal van de andere meetprincipes zal vervangen.

Nadere inlichtingen voor de lezer: divisie Industriële Producten en Energieverdeling, de heer A.J. Verploegen tel. (070) 333 3495

Nadere inlichtingen voor de redactie: afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos tel. (070) 333 2325


© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Siemens introduceert niveaumeting op basis van radarsignalen '
Lees ook