Siemens Nederland N.V.

Persbericht

A&D CD 0499.251

Den Haag, woensdag 16 juni 1999

Siemens introduceert serie motorbeveiligingsschakelaars met geïntegreerde functie van overbelastingsrelais

Siemens heeft in het kader van de Sirius-3R-familie laagspanningsschakel-materiaal een nieuwe serie vermogensschakelaars op de markt gebracht. De 3RV1, ook wel motorbeveiligingsschakelaars genoemd, zijn compacte, stroombegrenzende vermogensschakelaars. Ze worden vooral gebruikt voor het schakelen en beveiligen van motoren in aftakkingen. De 3RV1 is uitgevoerd met een stroomafhankelijk vertraagd werkende bimetaaluitschakeling en een onvertraagd werkende uitschakeling voor kortsluitingen. De uitschakeling bij thermische overbelasting is als contact naar buiten uitgevoerd. Het grote voordeel van de nieuwe Sirius 3RV1-schakelaars is dat een oververhitte motor automatisch wordt gereset als de motor is afgekoeld. Hiermee voorkomt men langdurige productiestilstand als gevolg van een kortstondige overbelasting.

De nieuwe Sirius 3RV1 motorbeveiligingsschakelaars zijn leverbaar in de grootte S00, S0, S2 en S3. Uniek voor deze
motorbeveiligingsschakelaars is dat hiervan nu een complete serie tot 100 A op de markt is voor motoren tot 45 kW bij 400 V.

De functie van de schakelaar is eenvoudig en bespaart bovendien veel tijd. Wanneer een motor oververhit is geraakt wordt er in plaats van het afschakelen van een aftakking een overbelastingssignaal via hulpcontacten gegeven. Met behulp van een ondergeschikte contactor kan de motor direct worden uitgeschakeld. Wanneer de motor is afgekoeld wordt automatisch de overbelastingsmelding gereset. Men kan de aftakking op die manier snel weer in bedrijf stellen zonder dat servicepersoneel de schakelkast hoeft open te maken van waaruit de motor wordt geschakeld en beveiligd. Bij een kortsluiting zal de 3RV1 op de gebruikelijke manier onvertraagd uitschakelen.

De montage van de combinatie van de nieuwe Sirius 3RV1-vermogensschakelaars met een Sirius 3RT1-contactor als zekeringsloze motoraftakking is even snel, eenvoudig en gemakkelijk uit te voeren als bij al het Sirius 3R laagspanningsschakelmateriaal. De 3RV1 en de 3RT1 zijn elektrisch en wat design betreft volledig op elkaar afgestemd en zijn hierdoor in een aftakking van een verdeling perfect te combineren.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
divisie Industriële Producten en Energieverdeling, A.I.M. Braakman tel. (070) 333 3275

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Siemens introduceert serie motorbeveiligingsschakelaars '
Lees ook