Siemens Nederland N.V.

Persbericht

ITS 0300.069 nl

Den Haag, vrijdag 3 maart 2000

Antwoord op alle e-mail informatieaanvragen binnen 24 uur - Siemens IT Service introduceert Cont@ct Management

Met Cont@ct Management wordt het voor bedrijven mogelijk alle informatieaanvragen die via e-mail binnenkomen, altijd binnen 24 uur te beantwoorden. Cont@ct Management is een service die gebruik maakt van een knowledgebase. Deze database wordt na een inventarisatie en analyse van de bestaande informatie- en organisatiestructuur gevuld met antwoorden op de meest gestelde vragen. Met behulp van zogenaamde zelflerende searchtools kunnen de antwoorden op alle binnenkomende vragen dan snel en efficiënt gegeven worden. Kortom, Siemens IT Service biedt bedrijven de mogelijkheid hun complete e-mail management uit te besteden.

90% Van de informatieaanvragen betreffen standaardonderwerpen die een standaardantwoord vergen. Cont@ct Management speelt hierop in door deze vragen met in de database opgenomen antwoorden te beantwoorden. Cont@ct Management bespaart op deze manier tijd en dus kosten, immers, medewerkers hoeven niet meer op iedere vraag een individueel antwoord te verzinnen en maken zodoende tijd vrij voor andere activiteiten.

Het te verzenden antwoord wordt volgens de communicatierichtlijnen van het betreffende bedrijf opgesteld en gepersonaliseerd naar de vraagsteller teruggestuurd. Hierdoor, en door de beantwoording binnen 24 uur, kan Cont@ct Management bijdragen tot verhoging van de klanttevredenheid en het verbeteren van het bedrijfsimago.

Een belangrijk onderdeel van Cont@ct Management is de maandelijkse rapportage. Deze bevat up-to-date marketinginformatie, die is verkregen aan de hand van de binnengekomen informatieaanvragen en geeft inzicht in de interesses van de doelgroep. Deze informatie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een prospectdatabase aan te leggen, individuele aanbiedingen te doen of de inrichting van de website aan te passen.

E-commerce
Het Cont@ct Managementproces is te vergelijken met het incident / call management van een helpdesk of call center. De volgende stap is dan transactiegerichte oplossingen waarbij e-commerce een steeds grotere rol zal innemen. In de nabije toekomst zullen koppelingen met o.a. ERP en transactiesystemen steeds belangrijker worden.

Meer informatie over Cont@ct Management op internet: https://www.siemens.nl/it-service/cm.html

Nadere informatie voor de redactie:
Afdeling Persvoorlichting, Dick Kors,
Tel. (070) 333 1606

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Siemens IT Service introduceert Cont@ct Management '
Lees ook