Siemens Nederland N.V.

Persbericht

VVB TS 0199.156 nl

Den Haag, vrijdag 5 februari 1999

Project succesvol afgerond: Siemens levert tanksimulator aan Deense leger

Trainen in een Leopard tank zonder een druppel brandstof en een kogel te verspillen. Dat kunnen leden van de Deense krijgsmacht voortaan dankzij een geavanceerde opleidingssimulator. Siemens Nederland N.V. rondde de opdracht voor de ontwikkeling en bouw van de simulator onlangs met succes af.

In januari 1997 tekenden Siemens en de Army Technical Service van het Deense leger een overeenkomst voor levering van een Leopard 1A5 en een Leopard 2A5 simulator. Siemens werkte bijna twee jaar aan het project met een opdrachtwaarde van circa 23 miljoen gulden. In december 1998 werd de Leopard1 simulator opgeleverd. De levering van de Leopard 2A5 simulator wordt verwacht in mei van dit jaar.

De Leopard 1A5-simulator bestaat uit een instructeursstation en drie replica's van de Leopard-tank, die via een lokaal netwerk onderling verbonden zijn. De simulator biedt trainingsfaciliteiten voor alleen de schutter, voor schutter-commandant of voor de complete tankbemanning (met lader en chauffeur). Het systeem simuleert tactische oefeningen op een complex slagveld. De bemanningen van de drie tanks kunnen gezamenlijk in één scenario trainen. Bovendien is het mogelijk om twee of drie scenario's gelijktijdig af te werken.

De scenario's ondersteunen schiet- en tactische teamtrainingen, waarbij de nadruk ligt op het opleiden en trainen van tankbemanningen en hun onderlinge samenwerking. Het verbeteren van de vuurpositie, het plannen van manoeuvres, tactische bewegingen, voorbereiding op de missie, vuurplanning, command & control, leiderschap, gedrag bij contact met de vijand en het omgaan met obstakels zijn dan ook belangrijke toepassingen van de simulator.

Het zeer complexe slagveld reageert interactief op een groot aantal verschillende, door de computer gegenereerde tegenstanders. Doelwitten en extra eigen troepen kunnen worden geselecteerd. Ook het gedrag en de intelligentie van de troepen kan de instructeur naar keuze instellen. Datzelfde geldt voor omgevingsfactoren zoals de snelheid en de richting van de wind die de projectielinslag beïnvloeden. Het gesimuleerde gebied bestaat uit 520 km2 van het echte Deense oefenterrein en wordt weergegeven op een tactische kaart.

Zowel bij de start, tijdens en aan het eind van de les levert de zgn. Instructor Graphical User Interface terugkoppeling. Deze informatie bestaat uit de scores van elke afzonderlijke recruut, de gehele bemanning en het hele peloton en kan worden opgevraagd via de lokale of centrale werkstations van de instructeurs.

Siemens Nederland N.V. werkt in het project samen met haar Israëlische partner Simtech Advanced Training & Simulation Systems Ltd.

Nadere informatie voor de lezer:
E-mail: simulation.systems@siemens.nl

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Siemens levert tanksimulator aan Deense leger '
Lees ook