SIEMENS NEDERLAND N.V.

Siemens Nederland zoekt naar strategische partner voor montage

Siemens Nederland is op zoek naar een strategische partner voor de montage- en installatieactiviteiten. Het is de bedoeling zowel de activiteiten, de medewerkers als het management van deze activiteiten over te dragen aan een grote landelijk opererende partner. Het gaat om circa 220 medewerkers van de afdeling Installatietechniek, werkzaam bij de zogeheten Regionale Technische Centra (RTC) in Amsterdam, Assen, Deventer, Ridderkerk, Susteren en het stafbureau in Zoetermeer. De onderhandelingen vinden op dit moment plaats. Volgens de nu geldende planning moet de overdacht op 1 oktober 2002 een feit zijn.

Als belangrijke oorzaak van de beoogde overdracht noemt Siemens Nederland het gegeven dat de markt voor installatie- en montageactiviteiten drastisch is gewijzigd. Er is sprake van schaalvergroting in de installatiebranche. Siemens is in dit segment van de markt een relatief kleine speler, waardoor het inspelen op de fluctuaties in de markt steeds moeilijker wordt.

Tijdens twee personeelsbijeenkomsten op donderdag 11 juli zijn de achtergronden van dit voorgenomen besluit aan alle betrokken medewerkers toegelicht. Ook de ondernemingsraad en de vakorganisaties zijn inmiddels van het besluit op de hoogte gesteld.

Nadere inlichtingen voor de redactie:
Hoofd persvoorlichting, Dick van Gooswilligen
Tel: (070) 333 1606, mobiel: 06 - 55 844 814, e-mail: dick.gooswilligen@siemens.nl

11 jul 02 17:06

Deel: ' Siemens Nederland zoekt naar strategische partner voor montage '
Lees ook