Siemens Nederland N.V.

Persbericht

ATD 0200.1674

Den Haag, dinsdag 11 april 2000

INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2000 - Open interface voor apparatuur en systemen op het gebied van verkeerstechniek

De sector Verkeerssystemen van Siemens en andere toeleveranciers uit de sectoren Signaalbouw en Verkeersmanagementsystemen alsmede gemeentelijke exploitatiebedrijven en ingenieursverenigingen hebben een samenwerkings-verband gesloten voor de ontwikkeling van OCIT (Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems) met het doel, een open interface voor de exploitatie van verkeersregelsystemen te definiëren. Op deze wijze kunnen de communicatie tussen centrale systemen en veldapparatuur zoals verkeerslichten of verkeersregistratiepunten, integratie in client-server-netwerken, de doelgerichte toekenning van toegangsautorisatie alsmede een verhoogde bedrijfsveiligheid worden gerealiseerd. De eerste OCIT-functies zullen naar verwachting aan het eind van dit kalenderjaar aan een breed publiek worden gepresenteerd. De eerste apparaten en centrales zullen in het kader van een pilotproject in Frankfurt naar alle waarschijnlijkheid medio 2001 van een OCIT-interface worden voorzien.

Op dit moment werken vier groepen aan de ontwikkeling van de OCIT-standaard. Siemens werkt in de ODG (OCIT Developer Group) - een samenwerkingsverband van signaalbouwondernemingen - mee aan de ontwikkeling van de basisvoorwaarden, procedures en producten; de OCA (OCIT City Association) - het samenwerkingsverband van Duitse Gemeenten onder de supervisie van de Deutsche Städtetag - formuleert de eisen van de gemeentelijke exploitatiebedrijven aan de OCIT-interface; de OTEC (OCIT Traffic Engineering Components) stelt de specificaties voor de leveranciers van plannings-, test-, simulatie- en analysetools op het gebied van verkeersmanagementsystemen op. De VIV (Verband der Ingenieurbüros für Verkehrstechnik) tenslotte formuleert aanbevelingen voor gemeentelijke exploitatiebedrijven.

De OCIT-interface is bedoeld als technisch platform voor de standaardisering op het gebied van verkeersmanagementsystemen en de eenvoudigere integratie van nieuwe functies. Om apparatuur van verschillende leveranciers in een open systeem met elkaar te laten functioneren, moeten de apparaat- en systeemfuncties leveranciersonafhankelijk worden gedefinieerd. Voor de klant betekent dit het waarborgen van technische continuïteit en toekomstvaste investeringen.

Voor de exploitatie van verkeersregelsystemen zijn verbindingen voor de gegevenstransmissie tussen de veldapparatuur (verkeersregelapparatuur, verkeersregistratie- of weergave-apparatuur) en de centrale systemen nodig. De communicatie van de verkeersmanagementcentrales en van tools voor gegevensvoorziening, onderhoud en tests (Traffic Engineering Components) met de veldapparatuur wordt op deze wijze vanuit elk willekeurige plaats mogelijk, bijvoorbeeld per telefoon en modem, via een netwerk en de OCIT-interface. Bovendien kan een onbedoelde gelijktijdige bediening door verschillende tools of vanuit verschillende centrales worden uitgesloten. Tevens regelen de in het OCIT-protocol toegepaste beveiligingstechnieken de toegangsautorisatie en beveiligen zo het systeem voor gebruik door onbevoegden.

Voor de OCIT-transmissietechniek worden internationale standaards zoals het ISO-OSI-model, TCP/IP of PPP toegepast. Ook heterogene veldnetwerken kunnen met behulp van het op TCP/IP gebaseerde OCIT-protocol worden opgebouwd. Een groot aantal transmissiemedia en diensten zijn beschikbaar, zoals ISDN of GSM-radioverbinding, maar ook de directe koppeling met netwerken zoals bijvoorbeeld glasvezelnetwerken met ATM-transmissie. OCIT kan geleidelijk in bestaande systemen worden geïntegreerd, bijvoorbeeld door voorschakelapparatuur voor oudere systeemcomponenten te plaatsen.

De Siemens-divisie Anlagenbau und Technische Dienstleistungen (ATD) biedt branche-, service- en IT-oplossingen op maat voor installaties in de proces- en productie-industrie voor de gehele levenscyclus, van de planning en installatie tot en met de exploitatie, modernisering en de recycling. In het boekjaar 1998/99 (30 september) wist ATD de orderontvangst met 11% tot 4,14 miljard Euro en de omzet met 2% tot 4,12 miljard Euro te verhogen.

In circa 300 vestigingen wereldwijd waren bij deze Siemens-divisie aan het einde van het boekjaar in de sectoren metaal-, montaan- en papierindustrie (MP), Infrastructuur, Scheepsbouw (IS), Olie, Gas, Petrochemie (OG), Vervoerstechniek (SV), Technische dienstverlening (TD) en IT Plant Solutions in totaal 28.940 (vorig jaar: 29.026) medewerkers werkzaam.
Voor meer informatie zie https://www/atd.siemens.de
Nadere inlichtingen voor de lezer:
divisie Verkeer, Vervoer en Bijzondere Projekten, tel. (070) 333 2515
Nadere inlichtingen voor de redactie:
afd. Persvoorlichting, mw. Tini Kater, tel. (070) 333 2095
https://www.siemens.nl

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Siemens Open interface voor apparatuur verkeerstechniek '
Lees ook