Siemens Nederland N.V.

Persbericht

AXX 0299.158 nl

Den Haag, woensdag 3 februari 1999

Siemens Nederland opent ontwikkelingscentrum voor systeem-software en IC's

Siemens Nederland zal in de komende maanden een ontwikkelingscentrum voor halfgeleiderchips in Nederland openen en op dit gebied gaan samenwerken met de divisie Halfgeleiders van Siemens AG. Dit hebben de heer Thomas Cohn, voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V. en Dr. Ulrich Schumacher, lid van de Centrale Raad van Bestuur van Siemens AG München vandaag naar aanleiding van het bezoek van laatstgenoemde in Den Haag bekendgemaakt.

Het nieuwe Design Centre in het Beatrixpark in Den Haag zal zich met name richten op de gebieden sensoren en datacommunicatie. Het nieuwe Centre wordt ondersteund door de divisie Halfgeleiders van Siemens AG. In samenwerking met klanten en Technische Universiteiten zullen verschillende ontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd. Gedetailleerde plannen hiervoor worden momenteel uitgewerkt.

"Door ons meer in de buurt van belangrijke ontwikkelingscentra zoals TNO en het DIMES-instituut van de Technische Universiteit van Delft te vestigen, zullen wij in staat zijn aanmerkelijk nauwer met hen samen te werken en gemeenschappelijk innovatieve halfgeleider- en systeemtoepassingen voor de komende decennia te ontwikkelen. We bieden voor veel hooggekwalificeerde ingenieurs interessante kansen, met name op het gebied van de kennisgebaseerde waardetoevoeging. Dit bevestigt onze rol als substantieel onderdeel van onze nationale economie", aldus de heer Cohn.

Naast de komst van het Design Centre voor halfgeleiders heeft Siemens Nederland al de beschikking over een aantal internationaal opererende Centres of Competence. Wereldwijd worden vanuit Siemens Nederland opdrachten en projecten gerealiseerd op het gebied van simulatie, industriële warmte/kracht-centrales, waarschuwingsstelsels en havenoverslagsystemen.

Siemens is al 120 jaar actief in Nederland en levert producten, systemen en diensten voor overheid, bedrijfsleven en consument. Meer dan de helft van de omzet van de Siemens Groep in Nederland bestaat uit toegevoegde waarde. Met circa 2800 medewerkers werd in het boekjaar 1997/98 een omzet behaald van 2,2 miljard NLG (1 miljard Euro). De netto winst bedroeg 60 miljoen NLG (27 miljoen Euro). De divisie Elektronica Componenten van Siemens Nederland levert producten voor klanten in de Benelux.

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Siemens opent ontwikkelingscentrum systeem-software en IC's '
Lees ook