Siemens Nederland N.V.

AD PT 199908.168

Den Haag, donderdag 16 september 1999

Siemens presenteeert nonstop video-bewaking voor industrie

Siemens heeft de versie 2.0 vrijgegeven van het softwarepakket Messenger & Guardian voor het SCADA-systeem Simatic WinCC. De nieuwe versie is met name geschikt voor het uitvoeren van multimedia- en internetfuncties.

Met het softwarepakket WinCC Messenger & Guardian in de versie 2.0 kan men nu installaties met een aantal camera's gelijktijdig bewaken. Messenger & Guardian v. 2.0 De WinCC-server waarop de camera's zijn aangesloten draagt de beelden via Ethernet over naar de WinCC-client, waarop de beelden zichtbaar kunnen worden gemaakt. Het is ook mogelijk een aantal camerabeelden gelijktijdig op een client-console af te beelden. Nieuw is ook de functie 'pre mortal buffering'. Dit is een functie waarbij het beeld in een continue doorlopend ringgeheugen wordt geplaatst. Op die manier wordt het vastleggen van het verloop van een bepaalde gebeurtenis verzekerd.

Met WinCC Messenger & Guardian in combinatie met het pakket WinCC Web Navigator heeft een gebruiker via Internet toegang tot data in een afbeelding. Dit betekent een belangrijke vereenvoudiging bij afstandsbediening en bij het onderhoud van een installatie. Kenmerkend voor de oplossing die Siemens met de vrijgave 2.0 van WinCC Messenger & Guardian voor bewaking van installaties op de markt brengt is de geringe projectering, de hoge mate van performance en het stapsgewijs opgebouwde beveiligingsconcept.

De recente vrijgave van versie 2.0 is met name van belang voor Simatic WinCC Guardian, waarmee gevoelige, gemakkelijk te beïnvloeden en/of moeilijk toegankelijke delen van een installatie permanent met video kunnen worden bewaakt. Wanneer in het bewaakte gebied een verandering optreedt, zoals een kleur of een opstellingssituatie, wordt dit waargenomen. De verandering wordt tevens door middel van een gedefinieerde opdracht in een video-database vastgelegd. In geval van een storing of van noodzakelijk

onderhoud kan men een oproep uitvoeren in de videodatabase van het betrokken deel van de installatie of de gezochte gebeurtenis. Grafische iconen geven het resultaat aan van het afvragen. Door het aanklikken van één van de iconen wordt de desbetreffende video geactiveerd vanuit de databank en afgespeeld. Hiermee voorkomt men dat de operator in handboeken moet gaan zoeken. De applicatie bespaart ook veel trainingstijd.

Simatic WinCC Messenger wordt gebruikt als uitbreiding van het E-mail-systeem van Windows. Hiermee kan via E-mail informatie worden uitgewisseld tussen de operators in de installatie, het productiemanagement en de bemanning van de hotline voor storingen. De operator vult met behulp van WinCC actuele beeldschermpagina's aan met gesproken woord en ingetypt commentaar. Degene die zijn bericht krijgt kan een en ander bekijken en op dezelfde manier een antwoord geven.

Het eerder genoemde Simatic WinCC Navigator wordt gebruikt voor het bedienen en visualiseren van een installatie via Internet of Intranet. Actuele procesdata zoals waarden van variabelen, meldingen of curven en het weergeven van de vereiste ActiveX Controls kan men op het operatorstation zichtbaar maken met behulp van een standaardnet-browser. Afbeeldingen van de installatie en de bedieningselementen daarin kan men afbeelden zonder enige aanvullende aanpassingswerkzaamheden.

Nadere inlichtingen voor de lezer: divisie Industriële Producten en Energieverdeling, dhr. G. van den Brand, tel. (070) 333 3513

Nadere inlichtingen voor de redactie: afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 2000

Deel: ' Siemens presenteeert nonstop video-bewaking voor industrie '
Lees ook