Siemens Nederland N.V.

Persbericht

A&D CD 0998.236

Den Haag, donderdag 27 mei 1999

Siemens presenteert nieuwe software voor motormanagement

Siemens heeft voor Simocode-DP, de apparatuur voor de elektronische motorbeveiliging en -besturing 3UF5, het vernieuwde softwarepakket Win-Simocode-DP/Professional vrijgegeven. Simocode-DP voor Profibus-DP-netwerken is als systeem voor motormanagement geschikt voor het centraal besturen van motorverdelingen, bijvoorbeeld in Motor Control Centers (MCC's). Door toepassing van het vernieuwde softwarepakket is het nu ook mogelijk belangrijke veranderingen in de besturing aan te brengen, zonder dat er stilstand in de installatie optreedt. Hierdoor is het rendement van een installatie alsmede de beschikbaarheid aanzienlijk te verhogen. Deze hoogwaardige functionaliteit is ook geschikt voor onderhoud en diagnose stellen bij iedere afzonderlijke motoraftakking. Simocode-DP in combinatie met het vernieuwde softwarepakket vindt men vooral in MCC's in de chemie, de papier-, cement-, olie-, gas- en metaalindustrie, maar ook in elektriciteitscentrales.

Het softwarepakket Win-Simocode-DP/Professional omvat het aanpassen van de instelstroom bij een motorstroom, de fijnafstemming van de aanlooptijden en de pausetijden voor het omschakelen van rechtsom naar linksom bij de verschillende motoren.

Men kan Win-Simocode-DP/Professional met behulp van de objectmanager OM-Simocode-DP integreren in het softwarepakket Step 7 van de Simatic S7
PLC-controllers. Win-Simocode-DP/Professional vormt op die manier een integraal te gebruiken projecteringsinterface op het beeldscherm van een PC. De projectering heeft betrekking op het gehele gebruikersprogramma tot en met de parametreringssoftware voor veldapparatuur. Men hoeft de verschillende engineeringspakketten niet apart te laden.

Het vernieuwde softwarepakket betekent tevens een uitbreiding van de functionaliteit van Simocode-DP. Tot nu toe was het alleen mogelijk parameters tijdens het aanlopen van de communicatieprocessor via Profibus-DP over te dragen. Met Win-Simocode-DP/Professional kan men nu ook tijdens de normale cyclische data-uitwisseling de Simocode-DP-apparatuur on line parametreren.

Simocode-DP omvat de 3UF5-apparatuur voor het beveiligen van motoren tegen overbelasting, fase-uitval en asymmetrische stromen. In de Simocode-DP is tevens een beveiliging geïntegreerd voor aansluiting op een thermistoraansluiting van een motor. De 3UF5-apparatuur is daarmee een complete motorbeveiliging. Bovendien heeft men als besturingsfuncties voor het starten van een motor de keuze uit directe
-, omkeer- en sterdriehoekaanloop. Alle functies die bij een motoraftakking horen kan men afzonderlijk bewerken, onafhankelijk van het besturingsniveau.

De gebruiker kan met de Simocode-DP in het concept voor besturing en diagnose ook veiligheidsfuncties inbouwen. Men kan bijvoorbeeld vastleggen hoe men bij uitval van een bovenliggend besturingsniveau of van het communicatiecircuit met de aftakkingen verder wil gaan. Voor de motoren heeft men hierbij de keuze uit het uitschakelen van de motor, de motor in die situatie laten doorlopen of de motor ter plaatse te gaan besturen. Met name deze functies leveren een krachtige bijdrage om de productie van een installatie ook bij diverse soorten bedrijfssituaties in stand te houden.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
divisie Industriële Producten en Energieverdeling, A.I.M. Braakman tel. (070) 333 3275

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Siemens presenteert nieuwe software voor motormanagement '
Lees ook