Siemens Nederland N.V.

Persbericht

PL 1098.037 h

Den Haag, donderdag 4 maart 1999

Siemens verwerft opdracht van US Post ter waarde van meer dan half miljard gulden

Siemens ElectroCom heeft van United States Postal Service (USPS) te Washington DC de opdracht gekregen om een groot aantal postcentra uit te voeren met de meest moderne postsorteerinstallaties. Met deze opdracht is een waarde gemoeid van ruim 540 miljoen gulden.

US-Post is het grootste posterijbedrijf ter wereld. De opdracht van US-Post aan Siemens omvat verschillende systemen voor het automatiseren van het postbedrijf. Het grootste deel van de opdracht heeft betrekking op 614 'Delivery Bar Code Sorters' (DBCS). Met deze installaties worden brieven automatisch gesorteerd aan de hand van de informatie, die door middel van een streepjescode op het poststuk wordt gedrukt. Deze installaties sorteren tot op de looproute voor het bestellen door de postbode. In vergelijking met de huidige situatie betekent dit een aanzienlijke vermindering van de noodzakelijke menselijke handelingen. Kenmerkend voor de Siemens-systemen is de hoge sorteersnelheid. Een installatie kan meer dan 40.000 brieven per uur sorteren tot op het gewenste eindproduct. De levering van de nieuwe installaties begint in maart 1999 en zal aan het eind van dat jaar worden voltooid.

Een tweede levering die tot de opdracht behoort heeft betrekking op de 'Identification Code Sort/Code Track System' (IDCS/CTS) ter vernieuwing van bestaande briefsorteermachines van US-Post. Met dit systeem kan men bij het beheer van de post de weg vervolgen, die iedere zending aflegt naar een besteladres. Bovendien kan het systeem zogeheten onleesbare code-opdrukken sorteren. USPS creëert hiermee op basis van de modernste technologie een informatieplatform voor de logistiek van het postbedrijf.

Siemens ElectroCom zal verder een belangrijke bijdrage leveren aan het uitvoeren, trainen en installeren van de nieuwe Forwarding Control Systems (FCS). Hiertoe worden de computers en de netwerken vernieuwd voor het corrigeren van adressen en het doorzenden van poststukken. Vanaf 1999 zullen FCS-computers en netwerken worden geïnstalleerd in 224 sorteer- en distibutiecentra, verspreid over het gehele land.

Naast deze leveringen zal Siemens vanaf maart komend jaar 546 DBCS-machines ter plaatse ombouwen. Deze installaties worden uitgevoerd met de nieuwste techniek voor het behandelen van zendingen die niet machinaal zijn te lezen, zoals handgeschreven adressen. De verwerking in de nieuwe installaties maakt gebruik van identificatiekenmerken (ID tags), die op de achterkant van de brief worden afgedrukt. De ombouw van deze installaties door Siemens vormt een bestanddeel van een veel omvangrijker systeem om briefpost met streepjescode te voorzien. Op die manier is ook deze briefpost te verwerken in geautomatiseerde systemen en kan uitsorteren met de hand achterwege blijven.

Siemens ElectroCom kan terugblikken op een langjarige samenwerking met USPS. De eerste opdracht is in 1970 verkregen. Inmiddels zijn meer dan 9000 geautomatiseerde installaties geleverd, waaronder bijna 5000 barcode-sorteerinstallaties.

Siemens ElectroCom L.P., gevestigd te Arlington in Texas en de zusterfirma Siemens ElectroCom GmbH & Co in Konstanz in Duitsland hebben wereldwijd circa 13.000 installaties geleverd voor het automatisch sorteren van brieven en postpakketten. Behalve sorteerinstallaties, die op streepjescode functioneren, behoren tot de leveringen optische schriftlezers, geautomatiseerde systemen voor material handling en mobiele installaties voor data-overdracht.

In Nederland wordt Siemens ElectroCom vertegenwoordigd door Siemens Nederland N.V., de grootste leverancier van postsorteerinstallaties voor het 'Briefpost 2000 project' van PTT Post.

Siemens ElectroCom is een volledige dochter van Siemens A.G. en maakt deel uit van de divisie Productie- en Logistieke systemen (PL). Siemens ElectroCom is wereldwijd marktleider op het gebied van postautomatisering.

Nadere inlichtingen voor de lezer:
divisie Industriële Installaties en Energie-opwekking tel. (070) 333 3158

Nadere inlichtingen voor de redactie:
afdeling Persvoorlichting, Bernard H. Bos
tel. (070) 333 2325

© Siemens Nederland N.V. 1999

Deel: ' Siemens verwerft grote opdracht van US Post '
Lees ook