Federatie van Ouderverenigingen

Signalementen

5 juni 2002

Signalementen

Uitzendingen RVU

De RVU heeft een themamaand Een samenleving met een handicap. Op Nederland 3 draaiden op maandagavond 27/5 De film van Willem (in t Veld) en op 3/6 (dag h.h. 6/6): Het Referendum. Komende tijd draaien nog:
10/6 (herh. 13/6): Bart en Rijohnne
17/6 (herh. 20/6): Gedeelde zorg
24/6 (herh. 27/6): Aankoop (titel n.n.b)
RVU educatieve omroep, tel. (035) 677 14 27, monique.calis@rvu.nl, www.rvu.nl
Van de uitzendingen zijn bij de RVU ook videobanden te koop.

Handreiking wooninitiatieven

Het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) heeft een handreiking ontwikkeld voor ouders en cliënten, die zelf een wooninitiatief willen starten. De FvO is betrokken bij de totstandkoming hiervan. Deze handreiking geeft een algemene leidraad voor het opzetten van wooninitiatieven. Zo wordt er informatie gegeven over de themas: oriëntatie, het organiseren van de woning, het organiseren van de zorg en de financiën.
Vanaf deze week is de handreiking Initiatieven kleinschalig wonen met zorg gratis te downloaden via www.lkng.nl

Woord-en-Beeld-prijs 2002

De jaarlijkse Woord-en-Beeld-prijs gaat in 2002 naar André Boesberg voor zijn boek Anders is niet gek en naar Hilde Vandermeeren voor Een huis om in te verdwalen. In beide kinderboeken wordt volgens de jury een natuurlijk beeld geschetst van iemand met een verstandelijke handicap die er gewoon bij hoort. Eigenaardigheden en problemen worden niet uit de weg gegaan, maar de realistische beschrijving is nergens stigmatiserend. Het zijn warme, leuke en spannende boeken die met veel humor geschreven zijn. Beide boeken dragen bij aan positieve beeldvorming over mensen met een verstandelijke handicap. De prijs is op zaterdag 25 mei 2002 uitgereikt in het Kinderboekenmuseum in Den Haag.
Dit jaar waren er twee deskundige jurys: een van kinderen en jongeren en een vakjury. De jurys hebben 30 recente kinderboeken beoordeeld.

De Woord-en-Beeld-prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag. De prijs gaat ieder jaar naar een persoon of een organisatie die in de media op een positieve manier mensen met een verstandelijke handicap in beeld brengt. Dit jaar is gekozen voor jeugdliteratuur omdat kinderen in het dagelijkse leven weinig mensen met een verstandelijke handicap tegenkomen.

De Woord-en-Beeld-prijs is in 1994 in het leven geroepen door de Stuurgroep Beeldvorming. In deze Stuurgroep participeren onder meer Somma, VGN, Federatie van Ouderverenigingen, LFB 'Onderling Sterk' en het Ministerie van VWS.

Deel: ' Signalementen uitzendingen van de RVU '
Lees ook