Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Signaleringsinstrumenten voor minimale kwaliteit van zorg

Het Trimbos-instituut heeft in samenwerking met Koos de Haan (Scholing, Advies en Projecten) Signaleringsinstrumenten voor minimale kwaliteit van zorg ontwikkeld. Dit is gebeurd in opdracht van de AVVV (Algemene Vergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden), de koepel van circa vijftig beroepsorganisaties op het gebied van verpleging en verzorging. Met deze signaleringsinstrumenten kunnen verpleegkundigen en verzorgenden informatie verzamelen over de geboden zorg op de eigen afdeling om aan de hand hiervan actie te ondernemen voor eventuele verbeteringen.
Er zijn signaleringsinstrumenten ontwikkeld voor vier sectoren: de chronische psychiatrie, psychogeriatrie in verpleeghuizen, geriatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen en de meervoudig verstandelijk gehandicaptenzorg.
Bij verpleegkundigen en verzorgenden bestaat al een tijdje de behoefte om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te verbeteren. Ze laten steeds vaker aan beroepsorganisaties en de AVVV weten dat de kwaliteit van zorg beter kan of zelfs onverantwoord is. Met name de inzet van ongekwalificeerd personeel heeft invloed op de kwaliteit van zorg. Daarom hebben de beroepsgroepen het Trimbos-instituut gevraagd een instrument te ontwikkelen waarmee ze situaties waarin minimale kwaliteit geboden wordt kunnen herkennen en vastleggen. De signaleringsinstrumenten bestaan uit vragenlijsten die verpleegkundigen en verzorgenden dagelijks kunnen invullen. Ze signaleren hiermee óf er minimale kwaliteit van zorg geboden wordt en, zo ja, op welke onderdelen. Door tijdig over de kwaliteit van deze onderdelen met elkaar of met het management te discussiëren, kunnen verpleegkundigen en verzorgenden invloed uitoefenen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
In januari is het implementatietraject van de signaleringsinstrumenten gestart. Verpleegkundigen en verzorgenden die willen gaan werken met deze instrumenten kunnen begeleiding krijgen bij het juiste gebruik en het toepassen van de instrumenten. Hiervoor is het Trimbos-instituut gestart met een helpdesk en er kunnen ook korte trainingen en workshops worden verzorgd. De instrumenten en een bijbehorende handleiding zijn vanaf half maart te vinden op de website van de AVVV (https://www.avvv.nl).

De helpdesk is van maandag t/m woensdag bereikbaar van 10-12 uur, bij voorkeur e-mailen: helpdesk.minimale-kwaliteit@trimbos.nl. Telefoonnummer helpdesk: (030) 297 11 56

* Lonneke van Leeuwen lleeuwen@trimbos.nl
Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kennisinstituut voor de GGZ en verslavingszorg met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.
Nieuwsflitsen voorziet mensen die betrokken zijn bij de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. Nieuwsflitsen mag vrijelijk worden gekopieerd en verspreid.

Redactie
Henk Maurits (030) 297 11 38
hmaurits@trimbos.nl
Henk Verburg (030) 297 11 00
hverburg@trimbos.nl

Opmaak
Heidie Wisselo

Adreswijzigingen
Peter Stark,
pstark@trimbos.nl

Belangrijke telefoonnummers

Bestellingen 030 297 11 80
Helpdesk Preventie (LSP/LOP) 030 297 11 51
Drugs Infolijn 0900-1995
Chinese gokhulp infolijn 030 297 11 33

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11


Copyright © 2003 Trimbos-instituut All rights reserved.

Deel: ' Signaleringsinstrumenten voor minimale kwaliteit van zorg '
Lees ook