Universiteit van AmsterdamSignaleringssysteem in E-coli is geen echt neuraal netwerk
donderdag 4 juli 11.00 uur

Promotie Biomoleculaire chemie
Elke levende cel beschikt over een complex netwerk van regulerende eiwitten, om de informatie uit het interne en externe milieu om te zetten in een specifieke cellulaire respons. In bacteriën zijn deze routes voor signaaloverdracht hoofdzakelijk gebaseerd op het tweecomponentenprincipe: een sensor-kinase communiceert met een respons-regulator via overdracht van een fosforyl groep. Verhamme onderzocht het Uhp tweecomponentensysteem dat de bacterie Escherichia coli in staat stelt gefosforyleerde suikers te benutten als koolstof- en energiebron. In deze bacterie zijn echter tientallen verschillende tweecomponentensystemen aanwezig, waardoor cross-talk (wisselwerking) op fosforylatieniveau tussen verschillende systemen kan ontstaan. Als dit het geval is zou het signaaloverdrachtnetwerk in E-coli de karakteristieken van een fosfo-neuraal netwerk kunnen vertonen. Ook zou een ééncellig organisme neurale kenmerken als geheugen en associatief leergedrag kunnen laten zien. Verhamme keek naar de cross-talk tussen vier belangrijke tweecomponentensystemen. Cross-talk blijkt in fysiologisch intacte cellen geen belangrijke rol te spelen. De specificiteit binnen signaaloverdracht, gecombineerd met controlerende (intrinsieke) fosfatase-activiteit in sensor-kinases, is belangrijker dan onderlinge communicatie tussen verschillende routes. Een functioneel fosfo-neuraal netwerk in deze bacterie is daarmee niet aannemelijk. Desalniettemin vertonen signaaloverdrachtroutes (fysiologische) interactie op verschillende niveaus. Bestudering van signaaltransductie vanuit een (neuraal) netwerkperspectief zal daarom ongetwijfeld leiden tot dieper inzicht in de complexiteit van dergelijke netwerken. D.T. Verhamme: Signal transfer through the Uhp regulatory system in the signal transduction network of Escherichia coli. Promotor is prof. dr. K.J. Hellingwerf.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Signaleringssysteem in E-coli is geen echt neuraal netwerk '
Lees ook