Simac Techniek NV

PERSBERICHT

Veldhoven, 15 oktober 2001

Simac ICT GmbH en Bäurer AG gaan samenwerken

Simac ICT GmbH in Duitsland, dochterbedrijf van Simac Techniek NV, heeft een intentieverklaring getekend met Bäurer AG om de activiteiten op het gebied van hardwarelevering en bijbehorend onderhoud en dienstverlening, gezamenlijk uit te gaan voeren.

Hiervoor wordt een nieuwe vennootschap opgericht waarin Bäurer AG een minderheidsbelang van 25,1% neemt. Simac ICT GmbH neemt een belang van ongeveer 45% terwijl Simal Beheer (grootaandeelhouder van Simac Techniek NV) deelneemt voor ongeveer 30%.

De nieuwe vennootschap neemt vijfenvijftig medewerkers van Bäurer AG over. De verwachte omzet zal op jaarbasis ongeveer DM 15 miljoen bedragen. Er wordt een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend waarin de betrokken partijen vastleggen dat Bäurer AG alle activiteiten op bovengenoemd gebied zal uitbesteden aan de nieuw op te richten vennootschap. Op termijn van twee jaar heeft Simac ICT GmbH de mogelijkheid om de aandelen van de overige aandeelhouders over te nemen en zodoende een 100% belang te verwerven.

Bäurer AG
Bäurer AG is actief op het gebied van ontwikkeling en implementatie van ERP-software en is een van de grote marktpartijen in Duitsland.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.baeurer.de.

Simac Techniek NV
Simac is actief op het gebied van systeemintegratie en dienstverlening op de markten van ICT (informatie- en communicatietechnologie) en IE&A (industriële elektronica en automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de Benelux met een voorzichtige uitbouw in West- en Centraal-Europa. Via participaties worden nieuwe activiteiten opgestart en nieuwe technologieën verkend.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.simac.nl.


---

Deel: ' Simac ICT GmbH en Bäurer AG gaan samenwerken '
Lees ook