Persberichten

Simac heeft verliesgevend eerste halfjaar 1999 achter de rug

Veldhoven, 16 augustus 1999

In het eerste halfjaar 1999 zal ICT- en elektronicabedrijf Simac Techniek NV naar verwachting bij een omzet van fl. 340 miljoen een verlies van ongeveer fl. 20 miljoen boeken. Het verlies wordt met name veroorzaakt door de hoge goodwill-afschrijving van acquisities (fl. 9,1 miljoen) en investeringen in werkmaatschappijen waar eigen producten worden ontwikkeld (fl. 8,5 miljoen). Zoals gebruikelijk zijn de investeringen in ontwikkeling geheel ten laste van het resultaat gebracht.

Op de kernactiviteiten in de Benelux, Duitsland en Tsjechië is een verlies geboekt van ongeveer fl. 3 miljoen. Naast de reeds verwachte problemen die in het jaarverslag van 1998 zijn gemeld, vormden de krimpende marges op hardware een toenemend probleem. Simac bevindt zich in een herstructureringsproces om het resultaat van de kernactiviteiten te verbeteren. In Duitsland is dit afgerond. Voor diverse bedrijfsonderdelen in Nederland zijn in het tweede kwartaal 1999 kostenbesparende maatregelen ingezet die in het derde kwartaal verdere voortgang zullen krijgen. Voor de hiermee samenhangende reorganisatiekosten zal ten laste van het eerste halfjaar nog een additionele voorziening worden getroffen.

De heer R.J.M. Sijtsma RA, Financieel Directeur, heeft te kennen gegeven Simac te zullen verlaten.

Ten aanzien van de werkmaatschappijen die eigen producten ontwikkelen lopen gesprekken om deze geheel of gedeeltelijk af te stoten. Dit zal leiden tot stopzetting van de investeringen door Simac op dit gebied en daarmee tot een substantiële verlaging van de kosten. In de loop van het tweede halfjaar worden hier concrete resultaten verwacht.

Op 9 september 1999 zullen de definitieve halfjaarcijfers over 1999 gepubliceerd worden. Er zal dan nadere informatie beschikbaar komen met betrekking tot de ontwikkeling van de diverse bedrijfsonderdelen.

De Directie.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot: - Ir. Eric van Schagen, Algemeen Directeur, tel.: (040) 258 27 00, E-mail: Eric van Schagen

Oude persberichten zijn te vinden in het Nieuwsarchief.

Deel: ' Simac verliesgevend eerste halfjaar 1999 achter de rug '
Lees ook