Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Singh Varma prijs

De prijs die minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid eerder dit jaar instelde, zal niet langer de naam dragen van mevrouw Singh Varma. De minister heeft dit besluit genomen naar aanleiding van de ontstane discussie rond het voormalig Tweede Kamerlid. Van Boxtel is van mening dat het doel van de prijstoekenning niet langer geassocieerd kan worden met de naam van mevrouw Singh Varma om de bovengenoemde reden. De prijs had en heeft tot doel de verdiensten van personen, groepen of organisaties met betrekking tot de positie van migrantenvrouwen voor het voetlicht te brengen.

In overleg met het bestuur van de stichting i.o. wordt gezocht naar een nieuwe, passende naam. Ten gevolge van de nieuwe situatie kan de prijs niet, zoals eerder was voorzien, dit jaar worden toegekend. In overleg met het bestuur wordt bezien op welk moment dit kan gaan geschieden.

Deel: ' Singh Varma prijs krijgt andere naam wordt uitgesteld '
Lees ook