Ingezonden persbericht


PERSBERICHT: SINGLE CONSUMENT ERGERT ZICH

NIJMEGEN 9 DECEMER 2004: Het CBS telt in Nederland zo'n 2,5 miljoen single huishoudens. Maar uit onderzoek van het online singlesmedium MVlife.nl blijkt dat die alleenstaanden zich geen volwaardige consumenten voelen. Niet alleen vinden zij dat veel sectoren onvoldoende op hun wensen zijn aangepast, horeca en toerisme voorop, maar ook dat consumentenorganisaties daar onvoldoende oog voor hebben.

Onvoldoende serieus genomen
Volgens het CBS telt Nederland op dit moment zo'n 2,5 miljoen alleenstaande huishoudens. Voor het singlesmagazine MVlife.nl reden om in een uitgebreide enquête onder haar 65.000 lezers na te gaan of die grote groep wel als waardevolle consument wordt gezien. Het antwoord is helder: 53% van de singles vindt dat ze in economisch opzicht onvoldoende serieus wordt genomen. Vooral het toerisme ('toeslagen éénpersoonskamers') en de horeca ('Als je alleen een restaurant binnenloopt, kijken ze al zuur') moeten het ontgelden.

Mag het een onsje minder zijn?
Juist omdat de foodsector een groot deel van de bestedingen inneemt, vroeg MVlife.nl singles naar hun supermarktervaring. Dat de supermarkt plaats drie van de problematische economische singlesectoren kreeg, was al een voorteken van het antwoord. Meer dan 38% van de singles, en zelfs 41% van de vrouwen vindt dat de supermarkt teveel is ingesteld op het gezin. Gezinsverpakkingen, en een tekort aan snelkassa's en goede éénpersoonsgerechten vormen het leeuwendeel van de irritatie.

Consumentenorganisaties niet veel beter
Alleenstaanden zijn zeer kritisch over de geringe singlevriendelijkheid van de Nederlandse bestedingseconomie, vrouwen nog iets meer dan mannen. Maar het meest harde oordeel vellen ze over de consumentenorganisaties die hen in deze irritatie zouden moeten bijstaan. Maar liefst 58% van de mannen en 65% van de vrouwelijke singles vindt dat consumentenorganisaties te weinig oog hebben voor de ongelijkheid tussen singles en niet-singles. De single consument ergert zich.

Over MVlife.nl en het onderzoek
MVlife.nl, een online singlesmagazine en nieuwsdienst, bestaat al vanaf 1998 en kent 65.000 abonnees. Maandelijks brengt MVlife.nl een uitgebreid themanummer uit, waarin tevens de uitslagen worden gepresenteerd van enquêtes onder de lezers. Deze peilingen worden slechts gehouden onder abonnees. Het onderzoek naar de single als consument kende 903 respondenten.


- - - - - - - - - - - - -

NOOT VOOR DE REDACTIE

MVlife.nl ­ http://www.mvlife.nl
MVlife.nl Magazine ­ http://www.mvlife.nl/magazine MVlife.nl Onderzoek - http://www.mvlife.nl/magazine/#onderzoek

Meer informatie over MVlife.nl of het onderzoek:
Jasper Jan de Konink - 024-3789706 - info@focus-in.nl Erik van Heeswijk - 024-3773826 - redactie@mvlife.nl


Deel: ' Single consument ergert zich '


Lees ook