Ingezonden persbericht

Sint Caeciliaviering in de Romeinse Katakomben Valkenburg

Katakombenstichting Valkenburg aan de Geul

De Katakombenstichting heeft op zaterdag 23 november haar jaarlijkse Sint Caeciliaviering in de Romeinse Katakomben aan de Plenkertstraat te Valkenburg op het programma staan. De viering begint met een heilige mis, die om 18.00 uur wordt opdragen door emeritus-hoogleraar Lei Meulenberg. De mis wordt opgeluisterd door een delegatie van het voormalige UTP-koor.

Na afloop van de viering kan men deelnemen aan een gratis rondleiding door een klein gedeelte van de Katakomben onder leiding van directeur Bert Heggen. Tijdens deze rondleiding wordt ook een bezoek gebracht aan het bekende marmeren beeld van de martelares Caecilia. Zij werd in de tijd van de christenvervolgingen ter dood gebracht en ten grave gedragen in de katabomben van San Kallisto te Rome. Later werden haar overblijfselen in een sarcofaag bijgezet in de Sint Caeciliakerk te Rome. De overlevering wil dat bij de opening van haar sarcofaag aan het einde van de vijftiende eeuw zij ongeschonden werd teruggevonden. Van die vondst maakte destijds Stefano Maderno een beeld, dat nog steeds te zien is in de Sint Caeciliakerk. Een replica werd in tweevoud uitgewerkt door Belducci aan het begin van twintigste eeuw, eveneens in marmer. Van beide replica's is er één te zien in de Valkenburgse katakomben. Sint Caecilia wordt aangeroepen als patrones van de gewijde muziek en is daardoor patroonheilige van heel wat koren en andere muziekgezelschappen geworden.

De katakomben van Valkenburg werden aan het begin van de twintigste eeuw aangelegd in een oude mergelgroeve. Zij zijn een exacte kopie van delen van de uitgestrekte Romeinse katakomben. alhoewel er in de Valkenburgse katakomben nooit iemand begraven is geworden, ademen zij wel dezelfde deels romantische en deels sinistere sfeer uit als de echte katakomben in Rome.

Voor meer informatie over de katakomben en de viering kunt U zich wenden tot Bert Heggen, tel. 043-6012554.

https://members.lycos.nl/LeonW/katakomben.html


* Het beeld van Sint Caecilia in de Romeinse Katakomben

* Devotieprentje voorstellende Sint Caecilia, de patrones van de gewijde muziek

Deel: ' Sint Caeciliaviering in de Romeinse Katakomben Valkenburg '
Lees ook