gemeente utrecht

site van noordoost op internet

wijkbureau noordoost is vanaf 7 april 2000 ook bereikbaar via internet. de website wordt op deze datum geopend door wethouder g. mik van financiën, personeel, organisatie en participatie. wijkbureau noordoost is het eerste wijkbureau in utrecht, dat een eigen website heeft gebouwd. op deze manier wil de gemeente meer bewoners betrekken bij wijk, buurt en straat.

u bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij de startbijeenkomst op 7 april a.s. om 16.30 uur.

discussie op internet

van 7 april tot 12 mei 2000 kunnen bewoners via de site ook met elkaar discussiëren over onderhoud en beheer in de wijk noordoost. bovendien kan men de vuilste plek in de wijk aangeven en melden wat een geschikte plaats zou zijn voor een hostel in de wijk. de discussie-mogelijkheid op internet is een pilotproject uit het programma betrokken stad. utrecht wil bewoners, ondernemers en instellingen intensiever betrekken bij de stad. in dat kader start de gemeente met het programma betrokken stad diverse experimenten. met de internet-pilot in noordoost onderzoekt de gemeente of bewoners via dit nieuwe medium actief betrokken kunnen worden bij hun buurt. de interactieve mogelijkheden van de site worden na een maand geëvalueerd om te kijken of het zinvol en mogelijk is hiermee door te gaan. hiernaast kunnen bewoners op de site terecht voor allerlei soorten informatie over de wijk, zowel algemeen als per buurt. bewoners kunnen via de site ook een abonnement nemen op een elektronische nieuwsbrief.

betrokkenheid vergroten

naast de internetsite zet wijkbureau noordoost ook andere instrumenten in om de betrokkenheid van bewoners bij wijk en buurt te vergroten. voorbeelden hiervan zijn brochures en buurtschouwen. voor het jaar 2000 is een bedrag gereserveerd waarmee een deel van de voorstellen van bewoners snel gerealiseerd kan worden.

de startbijeenkomst op 7 april a.s. vindt plaats in restaurant 'eten en drinken' in het griftpark van 16.30 tot 17.30 uur.

utrecht, 3 april 2000

persberichtnummer: pb026.sb

Deel: ' Site wijkbureau Noordoost in Utrecht op internet '
Lees ook