Gemeente Sittard-Geleen


PERSBERICHT

Nieuwe stap in duurzaam gebruik van energie

Sittard-Geleen, 31 maart 2009 -- B&W hebben besloten het convenant 'Gezamenlijk omschakelen naar een duurzame energievoorziening' te ondertekenen. In dit convenant maken de provincie en 32 Limburgse gemeenten afspraken over het uitvoeren van projecten voor energiebesparing en duurzame energie. Wethouder Guyt, duurzaamheid: 'Dit convenant ondersteunt onze ambities op het gebied van duurzaamheid'.

Het doel van het convenant is te komen tot een betaalbare, zekere en duurzame energievoorziening. De inzet is concrete projecten, het goede voorbeeld geven, uitdragen en uitdagen. Partners zijn marktpartijen, burgers en overheden, De gemeente is al jaren actief met duurzaamheidsprojecten. In het kader van de zogenaamde rijkssubsidieregeling BANS, zijn een aantal klimaatprojecten collectief met andere gemeenten en de provincie uitgevoerd. Met de regeling 'Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven' (SLOK) stelt het rijk opnieuw geld beschikbaar om lokaal klimaatbeleid van gemeenten en provincies te ondersteunen. De gemeente heeft op grond van de nieuwe SLOK-regeling in december 2008 een aanvraag ingediend.

De gemeente heeft haar ambitie en de projecten vastgelegd in het concept Duurzaamheidsplan 2008-2016. De raadscommissie RMDS bespreekt het gemeentelijk Duurzaamheidsplan op 2 april a.s.

Deel: ' Sittard-Geleen zet nieuwe stap in duurzaam gebruik van energie '


Lees ook