Skeptisch klimaatseminar: 'Een second opinion' 3 juli 2007


Ondermeer met de bekende Amerikaanse hoogleraar S.F. Singer

DEN HAAG, 20070622 -- Presentatie van het NIPCC-rapport, het non-gouvernmental international panel on climate change. Nieuwspoort Den Haag, 3 juli 2007 10-12.30 uur. Graag aanmelding vooraf bij Theo@richel.org Wereldwijd hebben tienduizenden wetenschappers zich publiekelijk gedistantieerd van de menselijke broeikashypothese. Zij achten de menselijke bijdrage aan klimaatverandering gering tot onbeduidend. Hun stemmen worden in de discussie echter nauwelijks gehoord. Een aantal van deze wetenschappers schreef een rapport en lichten dit op het seminar in Nieuwspoort nader toe.

Klimaatverandering neemt thans een belangrijke plaats in in de maatschappelijke discussie, maar daarbij doelt men gewoonlijk niet (meer) op de natuurlijke variabiliteit van het klimaat, maar op de vermeende menselijke bijdrage daaraan, vooral als gevolg van de uitstoot van CO2, dat vrijkomt bij het verstoken van fossiele brandstoffen.

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC: het klimaatpanel van de VN) zou de menselijke invloed met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanaf het midden van de vorige eeuw, voor meer dan de helft hebben bijgedragen aan de opwarming die sinds die periode heeft plaatsgevonden. Maar is dit wel zo?

Het publiek wordt voortdurend opgeschrikt door publicatie van steeds weer nieuwe scenario's - de n nog rampzaliger dan de ander - die een naderende klimaatcatastrofe aankondigen. Daarbij valt op dat het tegengeluid slechts zwak in het publieke debat doorklinkt, terwijl het in het officile circuit nagenoeg geheel afwezig is. Vaak wordt beweerd: `The science is settled' en `All scientists agree'.

Bij nader inzien blijkt dat echter niet het geval te zijn. Wereldwijd hebben tienduizenden wetenschappers zich publiekelijk gedistantieerd van de menselijke broeikashypothese. Zij achten de menselijke bijdrage aan klimaatverandering gering tot onbeduidend. Hun stemmen worden in de discussie echter nauwelijks gehoord, mede omdat zij buiten de officile kaders, zoals het IPCC, actief zijn. In de afgelopen jaren is echter welhaast spontaan een wereldomspannend netwerk van honderden zogenoemde klimaatsceptische wetenschappers gegroeid, die dankzij internet dagelijks met elkaar communiceren.

Naar aanleiding van het verschijnen van het Vierde Assessment Rapport van het IPCC (AR4) heeft een aantal van hen de handen ineen geslagen en zich gegroepeerd in het NIPCC (Non-Governmental International Panel on Climate Change). Dit is uitgemond in de publicatie: `The Science is Not Settled: Major Issues Remain Unresolved by the IPCC. Human Contribution to Warming is Insignificant. CO2 is Not a Pollutant.' Dit rapport, waarvan hieronder een samenvatting staat, zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de Groene Rekenkamer ( op het adres: www.groenerekenkamer.nl/nipcc ).

Hoofdauteur prof S. Fred Singer zal de inhoud op 3 juli nader toelichten.

Programme Presentations

1. Welcome by Th. Richel, Groene Rekenkamer
2. Introduction by prof. (em.) dr. ir. Arthur Rrsch. chair
3. Warming is natural, not caused by man-made greenhouse gases - Fred Singer
4. Climate change is produced by the Sun - Bas van Geel
5. Is a warmer climate a worse climate? - Gerd-Rainer Weber
6. Political and economic aspects of climate policy - Hans Labohm
7. Followed by Q & A.

Achtergronden op www.richel.org/grk/rm/23/

Presentatie van het NIPCC-rapport, het non-gouvernmental international panel on climate change. Nieuwspoort Den Haag, 3 juli 2007 10-12.30 uur. Graag aanmelding vooraf bij Theo@richel.org


Deel: ' Skeptisch klimaatseminar 'Een second opinion' 3 juli 2007 '
Lees ook