Slaap-verbetering als werkingsmechanisme van neurofeedback bij ADHD


Hersenactiviteit van gezonde kinderen laatste 10 jaar ‘slaperiger’

NIJMEGEN, 20121112 -- Moeite met in slaap vallen en doorslapen zijn veel voorkomende klachten bij patiënten met ADHD, en deze slaap-klachten hangen nogal eens samen met aandachts- en impulsiviteitsproblemen, schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht en onderzoeksinstituut Brainclinics in ‘Neuroscience and Biobehavioural Reviews’. De onderzoekers komen in dit artikel tot een neuro-anatomisch werkingsmechanisme van neurofeedback, waarbij neurofeedback leidt tot het sneller in slaap vallen en beter kunnen doorslapen door een effect op zogenaamde ‘slaapspoeltjes’. Tegelijkertijd blijkt uit een ander onderzoek dat de hersenactiviteit van gezonde kinderen de afgelopen 10 jaar ‘slaperiger’ is geworden, vermoedelijk te wijten aan het feit dat kinderen minder slapen.

ADHD en slaap
Patiënten met ADHD hebben vaker last van slaapproblemen. Meestal gaat dit om inslaap- en doorslaapproblemen, maar soms ook om ernstigere slaapproblemen zoals slaapapneu (ademhalingsproblemen) en restless-legs syndroom (rusteloze benen). Specifieke behandeling in ADHD subgroepen met deze laatste twee specifieke slaapklachten (apneu en restless legs syndrome) leidt tot een grotere afname van ADHD klachten dan de traditionelere behandeling met medicatie (ritalin). Wat deze verschillende slaap-aandoeningen gemeen hebben is dat ze leiden tot een chronische afname van het aantal geslapen uren. Hiervan staat vast dat dit resulteert in afgenomen aandacht. In de hersenactiviteit overdag zijn patronen te zien die karakteristiek zijn voor slaperigheid. In een ander onderzoek bleek dat gezonde kinderen over de laatste 10 jaar steeds meer van deze slaperigere hersenactiviteit laten zien (Arns, Conners & Kraemer, 2012). Mogelijk verklaart dit ook de toename van ADHD-diagnoses de laatste jaren. Natuurlijk zijn slaapproblemen niet bij alle patiënten met ADHD het onderliggende mechanisme, maar bij een groot deel spelen ze een belangrijke rol.

Neurofeedback, ADHD en slaap
Recent onderzoek suggereert dat neurofeedback gunstige en blijvende behandel-effecten heeft bij ADHD. Bij neurofeedback wordt een specifieke hersenactiviteit getraind en tot voor kort was onduidelijk hoe deze techniek leidt tot de gedragsverbeteringen bij ADHD. Arns en Kenemans (2012) maken aannemelijk dat neurofeedback direct ingrijpt op het hersensysteem dat tijdens slaap actief wordt, en zogenaamde ‘slaapspoeltjes’ genereert. Zo hebben verschillende onderzoeken laten zien dat na toepassing van neurofeedback overdag, de hersenactiviteit tijdens slaap veranderd is. Deze verandering bestaat uit een toename van slaapspoeltjes, wat resulteert in het sneller kunnen inslapen en beter kunnen doorslapen. Juist deze verbeteringen van slaap wordt door Arns en Kenemans gezien als oorzaak van de effectiviteit van neurofeedback bij ADHD.

Referenties:
Arns, M. & Kenemans, J. L. (2012). Neurofeedback in ADHD and insomnia: Vigilance stabilization through sleep spindles and circadian networks. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. doi:10.1016/j.neubiorev.2012.10.006

Arns, M. Conners, C. K. & Kraemer, H. C. (2012). A decade of EEG theta/beta ratio research in ADHD: A meta-analysis. Journal of Attention Disorders. doi:10.1177/1087054712460087

Zie ook: https://www.brainclinics.com voor meer informatie 


Deel: ' Slaap-verbetering als werkingsmechanisme van neurofeedback bij ADHD '
Lees ook