Algemene Inspectiedienst (AID)

Kerkrade, 31 mei 2002

Slachtafval

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft deze week in een loods op een industrieterrein in de gemeente Hunsel, naar schatting 25 ton slachtafval aangetroffen. Dit materiaal bestond uit beenderen en orgaanvlees en was voor een groot deel bedorven en beschimmeld. Het materiaal al dan niet verpakt in dozen, was opgeslagen in voorraadbakken en containers die als droogkast of diepvries waren ingericht. Dit soort materiaal moet ter destructie worden aangeboden of mag alleen verwerkt worden met een soort vergunning; een EEG- erkenning.

Het bedrijf bleek deze erkenning voor het ontrekken aan destructie en het verwerken van dit materiaal niet te hebben. In samenwerking met de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (RVV) werd het materiaal onderzocht en door een dierenarts van die dienst als specifiek risico materiaal (SRM) gekwalificeerd.

Het materiaal is afgevoerd voor vernietiging door het destructiebedrijf Rendac. Waar het in beslag genomen materiaal, uiteindelijk bestemd als hondenvoer, vandaan kwam wordt nog nader onderzocht.

Uit verder onderzoek is gebleken dat het gaat om een bedrijf en eigenaar uit Belgisch Limburg, die zonder EEG-erkenning deze activiteiten uitvoerden. De eigenaar van het bedrijf, tevens eigenaar van de producten, is door de AID verhoord en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Ook de eigenaar van de loods, afkomstig uit Nederlands Limburg, is proces-verbaal aangezegd, vanwege het ontbreken van de vereiste inrichtingseisen.

Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht kunt u zich wenden tot de persvoorlichter van de Algemene Inspectiedienst, Louis Steens, tel. 045 - 5466253 of 06 - 21522449.

Zoekwoorden:

Deel: ' Slachtafval in gemeente Hunsel '
Lees ook