Slachtoffer bedrijfsongeval bang voor werkgever


Wettelijke verzekeringsplicht werkgever nodig voor aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

ROTTERDAM, 20120113 -- Van alle letselschademeldingen over ongevallen op of tijdens het werk blijkt dat ruim de helft van de slachtoffers van licht– en middelmatig letsel de schade niet wil verhalen op de werkgever uit angst voor een slechtere arbeidsverhouding of zelfs ontslag. Door vanuit de rijksoverheid een wettelijke verzekeringsplicht voor werkgevers met personeel in te voeren zouden bedrijfsongevallen vaker verhaald kunnen worden zonder verstoring van de arbeidsrelatie.

De economische recessie heeft zijn weerslag op het claimgedrag van werknemers die onverhoopt letsel opgelopen hebben tijdens het werk. Zowel bij lichte- als middelmatige letsels komt het te vaak voor dat het slachtoffer van een bedrijfsongeval niet wil dat de letselschadeadvocaat contact opneemt met de werkgever. Ondanks het recht op de gratis schadevergoeding kiest het slachtoffer eerder voor leven met kleine tot grotere beperkingen dan de letselschadezaak door te zetten. Maar door de opgelopen beperkingen blijft baanbehoud toch onzeker daar de werkgever de voorkeur geeft aan werknemers zonder beperkingen.

Het is slachtoffers van bedrijfsongevallen nog onbekend dat de werkgever vanwege zijn risicoaansprakelijkheid een grote verantwoordelijkheid meedraagt voor de veiligheid van zijn werknemers. De werkgever zou hierdoor juist gemakkelijk aan te spreken zijn voor de materiële schade en daarboven ook nog voor een bepaald bedrag aan smartengeld wegens gederfde levensvreugde en geleden pijn. Maar aangezien het voor werkgevers niet verplicht is om een aansprakelijkheidsverzekering voor zijn bedrijf af te sluiten (zoals dit de WA-autoverzekering wel het geval is) is het bij een aanspraak onduidelijk of de werkgever direct in zijn portemonnee aangesproken wordt of dat hij de schadevergoeding kan afwikkelen op de verzekeringsmaatschappij.

Dick van Galen van www.OngevalClaimen.nl pleit ervoor dat de werknemer bij indiensttreding gemeld krijgt waar de werkgever verzekerd is, zodat duidelijk is waar de schadevergoeding bij een bedrijfsongeval vandaan komt. Wij pleiten ervoor dat er vanuit de rijksoverheid een wettelijke verzekeringsplicht komt voor werkgevers met personeel voor wat betreft de aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee wordt de angst op baanverlies of verstoring van de arbeidsrelatie bij het slachtoffer van een bedrijfsongeval weggenomen, en kan de afhandeling van de schadevergoeding voor beide partijen op een betere manier geregeld worden. 

Een ongelukje zit helaas in een klein hoekje en zo ook op het werk. Wees verstandig en meld het bedrijfsongeval op www.OngevalClaimen.nl Een bij dit landelijke initiatief aangesloten advocaat kan je letselschade verhalen zonder verstoring van de arbeidsrelatie.


Deel: ' Slachtoffer bedrijfsongeval bang voor werkgever '
Lees ook