TuinbouwNet


SLECHT TUINWEER ZORGT VOOR DALING EXPORT BOOMKWEKERIJPRODUCTEN

Zoals verwacht heeft de export van boomkwekerijproducten in het afgelopen najaar flink te lijden gehad van het weer. Door de vele regen was de animo om te planten kleiner. Met name bij de institutionele markt had ook de vorstperiode rond 20 november een negatieve invloed op de vraag. Dit alles heeft er toe geleid dat de export van boomkwekerijproducten van juli t/m oktober van het vorige jaar met ruim 10 procent is gedaald. Zo blijkt uit cijfers van het Productschap Tuinbouw op basis van gegevens van de exportbedrijven.

In de gegevens is voor het eerst ook de export van boomkwekerijproducten van bloemisterij-exporteurs verwerkt. In het hele vorige seizoen ging dat om een bedrag van ca. 100 miljoen gulden. Het totaalbedrag aan export over het seizoen 1997/98 kwam daarmee uit op bijna 940 miljoen gulden. Het miljard komt binnen bereik.

De cijfers over het afgelopen najaar staan in schril contrast met die van het vorige seizoen. Toen groeide zowel in het najaar als het voorjaar de export nog fors. Daarom is over het hele kalenderjaar 1998 toch sprake geweest van een groei van de export vergeleken met 1997.

Hoewel de periode juli-oktober pas een kwart van het exportseizoen gerealiseerd is, is de toon voor de export in het najaar gezet. Het is maar zeer de vraag of de achterstand in het voorjaar ingelopen kan worden. Het product wat in het najaar niet verkocht kon worden blijft boven de markt zweven. Het slechte weer heeft verder nogal wat buitenlandse afnemers huiverig gemaakt om al het een en ander te plannen. Bij echt goed "tuinweer" kan er in het voorjaar nog wel wat van de achterstand worden weggewerkt. Maar "miljardair" zal de boomkwekerijexport zich dit seizoen nog wel niet kunnen noemen.

Vooralsnog is er geen sprake is van een structurele daling van de vraag naar boomkwekerijproducten. Daar zijn geen aanwijzingen voor. Mocht het weer in het voorjaar weer tegenzitten dan moet de sector wel op z'n tellen passen om de mensen tuin-minded te houden.

Alles overziende blijkt dat de teruggang over de hele linie heeft plaatsgevonden met de nadruk op de institutionele markt. Voor het verzendhuis segment wordt in de laatste maanden van het jaar wel enig herstel verwacht.

Vooral de sterke daling van de export op de Duitse markt heeft het totaalbeeld bepaald. De export naar Duitsland liep met bijna 15 procent terug. Absoluut gezien is de daling van de export naar Duitsland met 15 miljoen gulden de helft van de totale achteruitgang.

Procentueel was de daling op een aantal andere markten nog sterker. Binnen de EU is dat met name Zweden en in mindere mate ook Denemarken, Oostenrijk en Italië.

Naar landen buiten de EU liep de export ook niet voorspoedig. De export (van rozenonderstammen) naar Ecuador viel fors terug. Over de export naar de Verenigde Staten kan nog niet veel gezegd worden. In de periode juli-oktober werd vorig seizoen maar een klein deel van het totaal gerealiseerd. De export naar Zwitserland leed ook onder het slechte weer.

Deel: ' Slecht tuinweer daling export boomkwekerijproducten '
Lees ook