Slechte algemene voorwaarden kosten Nederlandse ondernemers 59 miljoen


Kwart zelfstandigen heeft geen algemene voorwaarden

UTRECHT, 20110105 -- Ultimo 2011 zullen Nederlandse ondernemers bij elkaar naar schatting 59 miljoen euro kwijt zijn aan kosten voor het oplossen van zakelijke geschillen door juristen en advocaten. Redenen hiervoor zijn de claimcultuur - in tijden van recessie worden er meer zaken aanhangig gemaakt omdat het bedrijfsleven kritischer wordt - en het feit dat een kwart van de zelfstandigen, geen of slechte algemene voorwaarden hanteert, waardoor zij onnodig aansprakelijk zijn bij het ontstaan van een conflict. Mr. T. Rijnen: "Met name ZZP'ers en MKB'ers bezuinigen op juridisch advies alvorens zij hun onderneming starten of een overeenkomst aangaan."

Top 5 meest gemaakte fouten
Rijnen, oprichter van Avenir Advies, onderzocht wat de meest voorkomende hulpvragen zijn op het gebied van ondernemingsrecht. "Het blijkt dat in bijna een derde van de gevallen waarbij een ondernemer zich genoopt ziet een jurist of een advocaat in te schakelen bij een geschil, dit eenvoudig voorkomen had kunnen worden met sluitende algemene- en leveringsvoorwaarden." De top vijf van de meest voorkomende fouten met betrekking tot dergelijke voorwaarden ziet er als volgt uit:

1. Nalaten algemene voorwaarden te hanteren.
2. De voorwaarden niet (voldoende) ter inzage ter beschikking stellen aan opdrachtgevers, leveranciers en derden, waardoor de toepasselijkheid van de voorwaarden in gevaar komt.
3. Nalaten de voorwaarden up to date te houden, zodat deze aansluiten bij het daadwerkelijke bedrijfsproces en de van toepassing zijnde wetten.
4. Algemene- en leveringsvoorwaarden Googlen en middels copy paste op de eigen website plaatsen en deponeren, zonder ze (voldoende) aan te passen naar de eigen, gewenste en noodzakelijke situatie.
5. Bepalingen in de voorwaarden die onredelijk bezwarend zijn en dus vernietigbaar.

Voorkomen is goedkoper dan genezen
Volgens Rijnen moeten vooral starters beter worden geattendeerd op de toegevoegde waarde van waterdichte algemene- en leveringvoorwaarden. Daarin is ook een rol weggelegd voor de Kamer van Koophandel. "Met name starters en jonge ondernemers zijn naever ten aanzien van de risico's die zij lopen met slechte of afwezige voorwaarden om zichzelf te beschermen tegen bepaalde aansprakelijkheden. Daarnaast is dit een groep ondernemers die vaak bezuinigt op juridisch advies, omdat ze het al moeilijk genoeg hebben. De balie van de Kamer van Koophandel is het eerste dat ze zien als ze aan de slag gaan met hun bedrijf, hier moeten zij worden genformeerd en geadviseerd over het belang van goede algemene- en leveringsvoorwaarden. Ik houd mijn hart vast voor wat er gebeurt als de Kamer van Koophandel verdwijnt, gezien de plannen van VVD, D66 en GroenLinks."

Over Avenir Advies
Avenir is een toegankelijk juridisch bureau, gevestigd in Utrecht, dat een breed scala aan juridische diensten biedt, voor ondernemers en particulieren. Avenir beschikt over gedegen, juridische kennis op rechtsgebieden als arbeids- en ondernemingsrecht.


Deel: ' Slechte algemene voorwaarden kosten Nederlandse ondernemers 59 miljoen '
Lees ook