Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

Woerden, 05 oktober 2001

Jongeren drinken steeds vaker en steeds zoeter

Slechts 8 procent van jongeren van 15 tot 25 jaar leeft alcoholvrij.

NIPO-onderzoek, onlangs uitgevoerd in opdracht van het NIGZ, geeft aan dat jongeren steeds vaker drinken. Ook zijn er steeds minder jongeren van 15 tot 25 jaar die helemaal geen alcoholische dranken drinken: nog maar 8 procent van de jongeren leeft geheel alcoholvrij. Vooral het aantal meisjes dat niet drinkt, neemt af. Niet alleen het aantal drinkende jongeren stijgt; jongeren drinken ook steeds vaker op doordeweekse dagen. Het NIPO veronderstelt dat dit gedrag ook samenhangt met de toenemende populariteit van mixdranken.

Jongeren worden steeds vroeger vertrouwd met het drinken van alcohol. De door het NIPO gehouden enquête onder 650 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar geeft een bevestigend beeld van het groeiende drankgebruik onder jongeren. Duidelijk is dat het aantal niet-drinkers onder jongeren sterk aan het slinken is. In 2000 leverde een ander NIPO-onderzoek nog een percentage op van 18 procent niet-drinkende jongeren op; in het onderzoek in 2001 bleef het aantal steken op 8 procent.

Een kwart van jongens en jonge mannen drinkt veel te veel Van alle jongens en jonge mannen van 18 tot 25 jaar drinkt 27 procent meer dan verantwoord is voor hun gezondheid (meer dan 20 glazen per week). Onder de 22- tot 25-jarige mannen drinkt bijna een derde (31%) onverantwoord veel. De meeste overmatige drinkers (ruim twee derde) drinken elke week minstens één keer 10 glazen op een avond. Van alle meisjes en vrouwen van 18 tot 25 jaar drinkt 11% onverantwoord veel (meer dan 13 glazen per week).
10 Procent van de jongens en meisjes van 15 tot en met 17 jaar drinkt doorgaans meer alcohol dan voor een volwassen man of vrouw verantwoord is. Jongens en mannen gaan, naarmate ze ouder worden, meer drinken: mannen van 18-25 jaar drinken gemiddeld per week 2x zoveel als jongens van 15-17 jaar. Het aantal overmatige drinkers ligt bij de oudste groep (22-25 jaar) zelfs drie keer zo hoog vergeleken met de jongste groep. Bij vrouwen is het omgekeerd: meisjes van 15-17 jaar drinken gemiddeld per week net iets meer dan vrouwen van 22-25. Ook is het aantal overmatige drinkers onder meisjes 2 keer zo groot als onder vrouwen van 22-25 jaar.

Hoe jonger de drinker, hoe zoeter de drank
Het NIGZ stelt vast dat het drankgebruik van jongeren van 15 tot 17 jaar sterk samenhangt met het drinken van mixdrankjes. Mixdranken zijn bij de 15- tot 17-jarigen allereerst al populairder dan fris. Bij meisjes in het algemeen, en bij 15- tot 17-jarige meisjes in het bijzonder, zijn zoete alcoholische dranken het populairst: 80% van de meisjes tussen de 15 en 17 jaar drinkt een of meer mixdranken op een uitgaansavond, 40% drinkt likeur en 30% drinkt shooters. Jongens van 15 tot 25 jaar drinken het liefste bier, maar meer dan de helft drinkt ook regelmatig mixdranken. Likeur en shooters zijn sterke dranken die niet aan jongeren beneden de 18 jaar mogen worden verkocht. Het NIPO kenmerkt de mixdranken als leerdranken: de zoete smaak ligt bij jongeren lekkerder op de tong dan bier en wijn, jongeren leren door deze manier als het ware gemakkelijker aan alcoholische drank te wennen. Naarmate de leeftijd van de jongeren stijgt, neemt de populariteit van mixdranken af.

Jongeren tegen prijsverhoging, voor verbod alcoholpromoties horeca In het NIPO is gevraagd naar de mening van jongeren van 15-25 jaar over maatregelen die het overmatig alcoholgebruik kunnen tegengaan. Het blijkt dat onderzoek blijkt 53% van hen voorstander is van het afschaffen van alcoholpromoties in de horeca (44% is er tegen), 42% is voorstander van het afschaffen van happy hours (54% is er tegen) en slechts 22 % is voorstander van accijnsverhoging (77% is er tegen). De meningen tussen jongens en meisjes lopen nauwelijks uiteen.

NIGZ: nu maatregelen nemen
Het NIGZ ziet in het NIPO-onderzoek wederom een bevestiging van het vermoeden dat mixdrankjes (vanaf ruim 5% alcohol) en shooters (meestal zon 20% alcohol) een bedreiging zijn voor de jeugdgezondheid. De vrolijke, bijna kinderlijke uitstraling van deze drankjes, die in elke supermarkt te koop zijn, gecombineerd met de uiteenlopende percentages alcohol die erin zitten, leidt tot een vaak onverantwoord hoge alcoholconsumptie van jongeren.
Gezien het feit dat een erg jeugdige doelgroep in staat is, ondanks een wettelijk verbod, deze drankjes te kunnen kopen, pleit het NIGZ voor een gecombineerde aanpak van regulering, voorlichting en ontmoediging. Volgens het instituut moet scherper worden toegezien op het wettelijke verkoopverbod van drank aan jongeren onder de 18 jaar en moet onderzocht worden hoe de sterk op jongeren gerichte promotie van drank in de horeca aan banden kan worden gelegd. Het NIGZ pleit daarnaast sterk voor het aanspreken van jongeren zelf in uitgaansgelegenheden en op scholen: jongeren en ook hun ouders moeten nog intensiever worden voorgelicht over de samenstelling van de drankjes, en op het kortdurend en langdurend negatieve effect van alcohol op de gezondheid.

Meer informatie:
Ir. W.E. van Dalen
campagneleider DRANK maakt meer kapot dan je lief is. Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie Postbus 500
3440 AM Woerden
tel 0348 437 639 ; 06- 54 60 14 14

Deel: ' Slechts 8 procent jongeren 15 tot 25 leeft alcoholvrij '
Lees ook