Persberichten - 06/02/2003

Sleepzuigers « Lange Wapper » (DEME), « Vasco da Gama » en Alexander von Humboldt (Jan De Nul) hebben indonesië verlaten.

Drie grote sleepzuigers van de twee grote Vlaamse baggerbedrijven DEME en Jan De Nul hebben vandaag de Indonesische wateren verlaten en worden deze avond in Singapore verwacht. Hiermee wordt verwacht dat de Indonesische peripetieën tot het verleden zullen behoren.

De drie hogergenoemde grote baggerschepen werden sedert juli 2002 in Indonesië vastgehouden.

DEME wenst te beklemtonen dat deze positieve evolutie het resultaat is van een gunstige uitspraak van de bevoegde Indonesische rechtbank in oktober 2002. Recente verwijzingen naar onregelmatigheden vanwege de baggeraannemers met betrekking tot het correct aangeven van hoeveelheden gewonnen zand in Indonesië zijn volledig uit de lucht gegrepen. Wij hebben als buitenlands bedrijf geen rechten om mineralen uit te baten in Indonesië. Dit is voorbehouden aan lokale maatschappijen die deze mijnconcessies bezitten en beheren. Aangiften aan de douane gebeuren dus ook uitsluitend door deze lokale concessionarissen.
DEME is in deze zaak zijn wettelijke en contractuele verplichtingen integraal nagekomen.

De bedrijven DEME en Jan De Nul zijn uiterst erkentelijk jegens Mevrouw Annemie Neyts en de heer Louis Michel, die op discrete en efficiënte wijze zijn tussengekomen in dit dossier teneinde de Indonesische rechtspraak te doen respecteren.

Bron: Ackermans en CFE
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Sleepzuigers « Lange Wapper » (DEME), « Vasco da Gama » en Alexander.. '
Lees ook