Gemeente Brunssum

Sleuteloverdracht in Burgerzaal

De traditionele sleuteloverdracht wordt ook dit jaar weer gehouden op carnavalszaterdag om 18.00 uur in de Burgerzaal van het Bestuurscentrum.

Hierover is onduidelijkheid ontstaat door een artikel in dagblad De Limburger op woensdag 6 januari met als kop: 'Carnavalsrevolutie Brunssum op het nippertje voorkomen'. De Karnavalsroad Broensem heeft met klem aangegeven afstand te nemen van dit artikel. Van het voeren van een boycot in welke vorm dan ook is absoluut geen sprake.

Na carnaval wordt een evaluatie gehouden, waarbij aan de orde komt hoe de sleuteloverdracht in de toekomst het beste gestalte kan. Dit met de bedoeling om zoveel mogelijk burgers te kunnen laten genieten van deze traditionele carnavalsbijeenkomst.

_________________________________________________________________

Zoekwoorden:

Deel: ' Sleuteloverdracht in Burgerzaal gemeente Brunssum '
Lees ook