Gemeente Groningen

12
SEP
22.37

Nieuws

woensdag 12 september 2001

Sloop opstallen Nanninga-terrein

Vanaf 17 september wordt een deel van de opstallen van het Nanninga-terrein gesloopt. De locatie bevindt zich in het noordwestelijk deel van het Europapark. De komende jaren verrijst hier
- als kwadrant van het Europapark - de woonwijk De Linie. Voor een van de houtloodsen heeft het Openluchtmuseum in Orvelte belangstelling getoond. Met name de ouderdom en bijzondere constructie zijn reden voor de interesse. Voor f 1,- ( 0,46) kan het museum deze loods meenemen.

Aansluitend, in de zomer van 2002, zal dit deel van het Europapark bouwrijp worden gemaakt.

Deel: ' Sloop opstallen Nanninga-terrein Europark van start '
Lees ook