Gemeente Barendrecht

Persbericht nummer 33, 18 mei 1999

Sloop zwembad 't Keerpunt

Op woensdag 19 mei a.s. starten, in opdracht van de gemeente Barendrecht, de voorbereidingen voor de sloop van zwembad 't Keerpunt. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door het gerenommeerde bedrijf Van Vliet Sloopwerken - Milieutechniek uit Utrecht.

Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf woensdag 19 mei a.s. worden rondom zwembad 't Keerpunt hekken geplaatst en wordt er materieel aangevoerd om de sloopwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Begin volgende week verwijdert Van Vliet op een deskundige manier de asbesthoudende materialen. Daarna volgt het verwijderen van de kabels en leidingen en de machines van o.a. het watertoe- en afvoersysteem en van de verwarming. Deze werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag.

Fundering

Het gebouw wordt afgebroken tot aan de fundering. De 130 funderingspalen blijven zitten evenals het bad, dat gevuld wordt met grond, tot definitief bepaald is wat er met dit terrein gaat gebeuren. De sloop zal in totaal ongeveer negen weken duren. In de laatste weken wordt het terrein geëgaliseerd en opgeruimd.

Politie

De politie houdt extra controles op en rond het sloopterrein. Inmiddels zijn drie jeugdigen aangehouden die zich op het terrein bevonden en daar vernielingen aanrichtten. Zij zullen worden doorverwezen naar bureau HALT.

Einde persbericht nummer 33

Copyright © 1999 Gemeente Barendrecht

Laatste wijziging: 20 mei 1999

Deel: ' Sloop zwembad 't Keerpunt Barendrecht '
Lees ook