Gemeente Delft

16 juni 1999
Persbericht slotbijeenkomst 3D,
het Duurzaamheidsplan Delft 2000-2003

Delft 16 juni 1999

Op 23 juni a.s. vindt vanaf 20.00 uur de slotbijeenkomst plaats voor 3D, het Duurzaamheidsplan Delft 2000-2003 in de Aula van de Technische Universiteit, Mekelweg 5.

Met deze bijeenkomst worden de twee werkgroepbijeenkomsten van 21 april en 2 juni jl. afgerond. Tijdens deze bijeenkomsten hebben medewerkers van de gemeente, bewoners, en vertegenwoordigers van bedrijven, (kennis)instellingen en belangenorganisaties voor vier duurzaamheidsthema’s (ruimte, bouwen & energie, afval, verkeer & vervoer en mobiliteit) zeventien projecten uitgewerkt. Op 23 juni worden de uitgewerkte projectvoorstellen aan de deelnemers gepresenteerd.

Deel: ' Slotbijeenkomst Duurzaamheidsplan Delft 2000-2003 '
Lees ook