ABN AMROAmsterdam, 23 mei 2002

Slotdividend 2001 ABN AMRO Holding
Met de goedkeuring van de jaarrekening 2001 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 02 mei 2002 is het dividend over het boekjaar 2001 vastgesteld op EUR 0,90 per gewoon aandeel van EUR 0,56 nominaal. Na aftrek van het in september 2001 uitgekeerde interimdividend ad EUR 0,45 resteert als slotdividend EUR 0,45.

Tevens is bepaald dat het slotdividend over 2001 ad EUR 0,45 geheel in contanten wordt uitgekeerd (onder aftrek van 25% dividendbelasting), danwel, naar keuze van de aandeelhouder, volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve, waarbij de waarde van het stockdividend nagenoeg gelijk zal zijn aan de waarde van het contante dividend.

Het aantal dividendrechten van gewone aandelen van EUR 0,56 nominaal dat recht geeft op 1 nieuw gewoon aandeel ABN AMRO Holding N.V. van EUR 0,56 nominaal is heden vastgesteld op 45. Gebaseerd op het gemiddelde van de hoogste en laagste beurskoers van 23 mei 2002 van EUR 20,415 vertegenwoordigt 1/45 deel een waarde van EUR 0,4537 hetgeen nagenoeg gelijk is aan de waarde van het dividend in contanten.

Verdere informatie:
Persvoorlichting: (020) 6288900
Investor Relations: (020) 6287835ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Persvoorlichting (HQ1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Tel. 020 628 89 00
Fax. 020 629 54 86

Please read our disclaimer.
Copyright © 1998-2002 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.

Deel: ' Slotdividend 2001 ABN AMRO Holding '
Lees ook