Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Sloterparkbad blijft open

Sloterparkbad blijft open

Tijdens een spoedoverleg op het stadhuis zijn concrete maatregelen overeengekomen die volledige openstelling van het Sloterparkbad op afzienbare termijn weer mogelijk moeten maken. Het overleg had plaats tussen de wethouder Sport, Geert Dales, zijn collega Hans van Lier van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, het bestuur van de Stichting Sloterparkbad en exploitant Optisport. In dit overleg stond de vraag naar financiering van de te nemen maatregelen centraal.

Wethouder Dales heeft toegezegd garant te willen staan voor de financiering van de maatregelen. Deze zijn vervat in een plan van aanpak, dat voorziet in het aanbrengen van een aantal bouwkundige verbeteringen in en rond het nieuwe Sloterparkbad. Daarnaast wordt in dit plan een aantal suggesties gedaan voor een beter toezicht in het bad, zoals het limiteren van bezoekersaantallen en het aanpassen van de roosters van de verschillende zwemactiviteiten.

Op donderdag 11 oktober vindt overleg plaats tussen een medewerker Openbare Orde en Veiligheid van het stadhuis, stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, de Stichting Sloterparkbad, exploitant Optisport en de politie. Dan zal worden beoordeeld of het plan van aanpak voldoet aan de benodigde veiligheidseisen. Zodra vervolgens de belangrijkste bouwkundige voorzieningen zijn aangebracht, zal Optisport het Sloterparkbad gefaseerd weer open gaan stellen voor recreatief zwemmen. Naar verwachting zullen de eerste bouwkundige aanpassingen op korte termijn kunnen plaatsvinden.

In augustus besloot exploitant Optisport het Sloterparkbad te sluiten voor recreatief zwemmen, nadat de politie had laten weten de veiligheid voor bezoekers en personeel niet langer te kunnen garanderen. Voor banenzwemmen, zwemmen in school- en verenigingsverband en het zogenaamde doelgroepzwemmen (bijvoorbeeld zwemmen voor zwangere vrouwen en ouderen) is en blijft het Sloterparkbad gewoon open.

Ditte Papousek

^


-

© gemeente Amsterdam - 8-10-2001

Deel: ' Sloterparkbad Amsterdam blijft open '
Lees ook