ACTIECOMITE PASTEURZIEKENHUIS

slotmanifestatie actie

Actiecomité haalde in paar maanden meer dan 20.000 handtekeningen op

Grote manifestatie in centrum Oosterhout sluit
handtekeningactie behoud Pasteurziekenhuis af

Manifestatie:
Een grote manifestatie in de Oosterhoutse binnenstad, op zaterdag 25 september, moet de afsluiting worden van de succesvolle handtekeningenactie die het Actieplatform 'Handen af van het Pasteur' de afgelopen maanden in de regio Oosterhout heeft gehouden. Het actieplatform heeft inmiddels meer dan 20.000 handtekeningen ingezameld van inwoners van de regio-Oosterhout die zich verzetten tegen de ontmanteling van het Pasteurziekenhuis in Oosterhout.

Wat gebeurt er met de handtekeningen:
De handtekeningen zullen zaterdag 25 september rond 16.00 uur worden overhandigd aan een vertegenwoordiger van het bestuur dat de fusie tussen het Oosterhoutse Pasteurziekenhuis en de Bredase ziekenhuizen Baronie en Sint-Ignatius voorbereidt.
Hieraan voorafgaand zullen tal van Oosterhoutse instellingen en zorgaanbieders op ludieke en spectaculaire wijze hun steun betuigen.

Stukje Geschiedenis:
Het actieplatform is op zichzelf geen tegenstander van een bestuursfusie, maar keert zich wel faliekant tegen de gevolgen die de fusie voor het Oosterhoutse ziekenhuis heeft. Als gevolg van de samenvoeging van de ziekenhuizen dreigt het Pasteurziekenhuis een aantal vitale functies ( onder andere verloskunde en kindergeneeeskunde) te gaan verliezen. Daarnaast zal het ziekenhuis niet langer zeven dagen per week 24 uur per dag geopend zijn. 'Daarmee wordt de basiszorg in deze regio fundamenteel aangetast. Dat is een onacceptabele gang van zaken', aldus het actieplatform.

Het Pasteurziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van zo'n 150.000 inwoners. Sluiting in het weekeinde tast dus niet alleen de basiszorg voor inwoners van Oosterhout, maar van inwoners uit de hele regio aan. 'Als bewoners van het land van Heusden en Altena in het weekeinde op ziekenhuiszorg in Breda zijn aangewezen, brengt dat onverantwoorde risico's met zich mee. De rit met een ambulance over de drukke A27 zal in sommige gevallen drie kwartier duren. En dat terwijl er een goed alternatief, het Pasteurziekenhuis, veel dichter bij huis ligt', vindt het actieplatform.

Het actieplatform is verder bevreesd dat het afbouwen van bepaalde specialismen in combinatie met sluiting van het ziekenhuis in de weekeinden wel eens het begin van het einde van het Pasteurziekenhuis kan zijn. Het fusiebestuur wil geen enkele garantie afgeven dat het Pasteurziekenhuis op den duur verwordt tot een veredelde polikliniek. Het actieplatform: 'Het fusiebestuur doet het allemaal voorkomen alsof het met de fusie het beste voor heeft met het Pasteurziekenhuis, maar het wil niet zelfs maar het begin van een garantie geven voor het voortbestaan van het Pasteur als ziekenhuisvoorziening'.

Mening bevolking
Het actieplatform is verder van mening dat het fusiebestuur zich erg weinig van de mening van de patiënt aantrekt. Inwoners van Oosterhout en de regio hebben door middel van de handtekeningenactie laten weten wat ze van de fusieplannen vinden. Daarnaast blijkt uit een door de gemeente Oosterhout uitgevoerd onderzoek, gehouden in het kader van een maatschappelijke discussie over de toekomstige ontwikkeling van de stad, dat Oosterhout behoud van het Pasteurziekenhuis als dé prioriteit voor de komende jaren ziet. 'Zeker in tijden waarin ook minister Borst hamert op het belang van inspraak en medezeggenschap van de patiënt, gaat het fusiebestuur aan al deze signalen voorbij', vindt het actieplatform. 'Het is tekenend dat het fusiebestuur nog steeds niet is ingegaan op onze uitnodiging om met ons het gesprek aan te gaan'.
Het actieplatform heeft onlangs deze boodschap ook meegegeven aan de medisch specialisten van het Pasteurziekenhuis, toen zij zich bogen over hun 'zorgvisie' voor de komende jaren.

Slotmanifestatie
Om nog één keer een duidelijk signaal af te geven in de richting van het fusiebestuur en andere betrokkenen, houdt het actieplatform zaterdag 25 september een slotmanifestatie in de Oosterhoutse binnenstad. Vanaf 13.00 uur lopen medewerkers van het actieplatform, vergezeld door muziekgezelschappen, acteurs en vrijwilligers van verschillende sportverenigingen, door de Oosterhoutse binnenstad om de Oosterhouters die nog geen handtekening hebben gezet, de gelegenheid te bieden dit alsnog te doen.
Verder zullen de brandweer, ambulancedienst en vrijwilligers van Lotus een spektakel demonstratie geven.

Op de Markt in Oosterhout staan kraampjes opgesteld waarin verschillende organisaties die tegen de fusieplannen zijn, zichzelf aan het publiek presenteren. Het gaat dan om onder andere: Gehandicaptenplatform, Sportscholen, Fysiotherapeuten, Zonnenbloem, Huisartsen,Verloskundigen,Ziekenhuispersoneel, om er maar een paar te noemen

Vanaf 15.30 tot 16.00 uur zullen een aantal sprekers op het podium in het kort vertellen hoe zij tegen de ontwikkelingen van het Pasteurziekenhuis aankijken. Onder hen bevinden zich in ieder geval vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Oosterhout en de andere gemeenten in het verzorgingsgebied van het Pasteurziekenhuis en actievoerders uit de gehele regio. Voor de manifestatie zijn verder uitgenodigd Brabantse Kamerleden en leden van de Vaste Kamercommissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Sport, alsmede Volksgezondheidsspecialisten uit Provinciale Staten en West-Brabantse Statenleden. Ook minister Borst (VWS) heeft een uitnodiging ontvangen. Zij heeft laten weten zelf verhinderd te zijn, maar zij zal wel een vervanger sturen.

Het actieplatform hoopt dat zoveel mogelijk inwoners van Oosterhout en de regio zaterdag 25 september op de Markt in Oosterhout aanwezig zullen zijn. 'Het gaat erom dat we in de richting van het fusiebestuur duidelijk maken dat deze actie voor behoud van het Pasteur geen initiatief is van een paar beroepsactievoerders, maar dat de actie gedragen wordt door de gehele bevolking', aldus het actieplatform.

Overigens zal na de slotmanifestatie het actieplatform niet stoppen met zijn protest tegen de voorgenomen ontmanteling van het Pasteurziekenhuis. 'We gaan door totdat we de zekerheid hebben dat het fusiebestuur onze wens inwilligt. Dat betekent dat we de druk op het fusiebestuur blijven opvoeren'.

Deel: ' Slotmanifestatie actiecomite pasteurziekenhuis Oosterhout '
Lees ook