Ministerie EZ


Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 053
Datum: 27-03-2000

SLOTRAPPORTAGE ACTIVITEITEN MILLENNIUM PLATFORM

De Ministerraad heeft op voorstel van Minister Jorritsma van Economische Zaken ingestemd met een slotrapportage over de millenniumactiviteiten. Minister Jorritsma is gemachtigd deze rapportage en de evaluatie van het Millennium Platform de Tweede Kamer aan te bieden.
Het CPB en het CBS hebben begin dit jaar onderzoek gedaan naar de opgetreden millenniumproblemen bij het bedrijfsleven. De belangrijkste conclusies van deze onderzoeken zijn:

- dankzij de voorbereidingen van het bedrijfsleven hebben zich ook daar - evenals in de vitale sectoren en bij de overheid - heel weinig ernstige problemen voorgedaan. De inspanningen van het Millennium Platform hebben daaraan duidelijk bijgedragen;

- ondanks de goede voorbereidingen hebben zich relatief veel, weliswaar kleine, incidenten en problemen voorgedaan. Zonder de inspanningen van de afgelopen jaren zouden zich waarschijnlijk aanzienlijk meer en ernstiger millenniumproblemen hebben voorgedaan.
De B&A Groep (Beleidsonderzoek & -Advies bv) heeft de activiteiten van de stichting Millennium Platform geevalueerd. Enkele conclusies van de evaluatie zijn:

- Aan de primaire doelstelling, Nederland bewust maken van een dreigend millenniumprobleem, is voldaan.

- Voor het actief bijeenbrengen van partijen is van het Platform een groot mobiliserend vermogen uitgegaan. Daarbij bleek het midden- en kleinbedrijf (mkb) een lastig te activeren doelgroep. Minister Jorritsma constateert echter dat het mkb zich toch grondig heeft voorbereid op de millenniumwisseling.
De stichting Millennium Platform zal naar verwachting medio dit jaar kunnen worden ontbonden.

Deel: ' Slotrapportage activiteiten Millennium Platform '
Lees ook