Provincie Noord-Holland

Maandag 7 juni 1999
Europees jongerenparlement

Van vrijdag 11 juni tot en met maandag 14 juni wordt voor de zesde keer in Noord-Holland het Model European Parliament (MEP) georganiseerd: een Europees jongerenparlement voor VWO-scholieren. Acht Noord-Hollandse scholen leveren uit klas 4 VWO ieder acht leerlingen. Deze discussiëren op zaterdag en zondag in werkgroepen over een aantal Europese vraagstukken. Op maandag 14 juni vindt in het provinciehuis in Haarlem de plenaire eindzitting plaats, waarin de jongeren hun ingenomen standpunten moeten verdedigen.

Het Model European Parliament wordt al een aantal jaren in verschillende landen in Europa georganiseerd met de bedoeling om jongeren te betrekken bij hedendaagse Europese politiek. In Nederland doen alle twaalf provincies mee. Deze congressen vinden op andere data plaats.
Een jury bestaand uit ex-MEP en docenten beoordeelt het niveau waarop de jongeren discussiëren en argumenteren. Uit iedere provincie worden tien scholieren geselecteerd die van 26 september tot 3 oktober deelnemen aan de Nationale Conferentie die in Den Haag wordt gehouden. Daar worden per provincie de twee beste scholieren gekozen die mogen deelnemen aan een internationale ronde die in het najaar in Helsinki en Luxemburg wordt gehouden.

In de werkgroepen moeten standpunten worden ingenomen over:
1. Het vraagstuk van alternatieve energievormen: tot op welke hoogte zijn er echte alternatieven voor fossiele brandstoffen en nucleaire energie?

2. Het vraagstuk van Europese criteria voor gemeenschappelijke wetgeving op strafrechtelijk gebied.

3. Het vraagstuk van een gemeenschappelijk Europees beleid ten aanzien van alcohol en drugs.

4. Het vraagstuk van een gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de toename van geweldpleging door jeugdigen.

De deelnemende scholen zijn: de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz uit Alkmaar; het Trinitascollege uit Heerhugowaard; het St. Michaelcollege uit Zaandam; de RK SG Werenfridus uit Hoorn; het Etty Hillesum College uit Den Helder; het Hervormd Lyceum West uit Amsterdam; het Felisenum gymnasium uit Velsen-Zuid en het Kennemerlyceum uit Overveen.

Het programma van 14 juni ziet er als volgt uit:

09.00 ontvangst provinciehuis
09.30 welkomstwoord door Bob Verburg, gedeputeerde Europa 09.45 opening Algemene Vergadering MEP Noord-Holland
10.00 Algemene Vergadering eerste resolutie
11.00 pauze

11.30 Algemene Vergadering tweede resolutie
12.30 lunch

13.30 Algemene Vergadering derde resolutie
14.30 pauze

15.00 Algemene Vergadering vierde resolutie
16.00 sluiting

Inlichtingen Lily Nijsten, tel. (023) 514 40 87 en Richard de Jager, \Chr. Scholengemeenschap Jan Arentsz, tel. (072)
562 27 14/(023) 538 11 87

Deel: ' Slotzitting Europees jongerenparlement in Haarlem '
Lees ook