PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

29 november 1999

Slovaakse premier op bezoek bij Dewael

Vandaag ontving minister-president Patrick Dewael de Slovaakse eerste minister Mikulas Dzurinda. Dzurinda startte op deze wijze zijn tweedaags bezoek aan België. De ontmoeting vond plaats op het kabinet van de minister-president.

Dewael toonde zich tevreden over de politieke hervormingen die Dzurinda aan het doorvoeren is. Hij drukte zijn hoop uit dat Slowakije op de komende E.U. top in Helsinki zal uitgenodigd worden om toetredingsonderhandelingen te starten.

Dewael zei dat Vlaanderen zal meehelpen om de aan de gang zijnde hervormingen te ondersteunen. Hij stelde dat dit best kon gebeuren op basis van samenwerking op specifieke domeinen en vooral op economisch vlak. Daarom zal er een stuurgroep opgericht worden waarin Vlaamse en Slovaakse deskundigen onderzoeken hoe men de mogelijkheden en expertise van de Vlaamse bedrijfswereld kan afstemmen op de Slovaakse noden. Premier Dzurinda benadrukte dat al heel wat Vlaamse bedrijven in Slowakije actief zijn.

Het cultureel akkoord en het bestaande samenwerkingsprogramma inzake technisch en beroepsonderwijs zullen verder ingevuld worden.

Dzurinda toonde zich bereid om een oplossing te vinden voor de migratie van de roma (zigeuners) uit zijn land naar West-Europa. Hij de beloofde werk te zullen maken van de integratie van deze minderheid in Slovakije. Hij zei dat men een onderwijsprogramma voor zigeunerkinderen aan het uitwerken is. Minister-president Dewael antwoordde dat de vluchtelingenproblematiek tot de federale bevoegdheden behoort maar dat hij niettemin tevreden is over de welwillendheid die de Slovaakse overheid op dit vlak aan de dag legt.

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Slovaakse premier op bezoek bij Dewael '
Lees ook