Provincie Noord-Holland

Donderdag 24 juni 1999
Op weg naar een sluitend net van professioneel archiefbeheer in Noord-Holland

Opnieuw zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een sluitend geheel van professionele archiefdiensten in Noord-Holland. Dat constateert de provinciale archiefinspecteur in haar jaarverslag over de jaren 1997 en 1998.

Naast haar onafhankelijke taak als archiefinspecteur, adviseert de inspecteur de provincie bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal archiefbeleid. Dit archiefbeleid bestaat onder meer uit eenmalige subsidies en een stimuleringsregeling die gemeenten en waterschappen financieel ondersteunt indien zij besluiten deel te nemen in een regionale archiefdienst. De provincie Noord-Holland hecht grote waarde aan het aansluiten bij een regionale archiefdienst omdat het publiek hier dan terecht kan voor onderzoek in de historische bronnen van dorpen, steden, polders en regio's.

Van de provinciale stimuleringsregeling voor de aansluitingskosten hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer gebruik gemaakt. De gemeenten Anna Paulowna, Heemstede, Huizen en Uithoorn nemen binnenkort een besluit of ze gebruik gaan maken van deze provinciale subsidie. Vallen deze besluiten positief uit, dan zijn er in Noord-Holland nog vijf gemeenten die niet zijn aangesloten bij een archiefdienst of nog geen archivaris hebben aangenomen: Bloemendaal, Den Helder, Diemen, Haarlemmermeer en Texel. Van de Noord-Hollandse waterschappen kent alleen Groot Haarlemmermeer geen professioneel beheer en toegankelijkheid van zijn historische archieven. De inspecteur hoopt dat hiervoor in overleg met het waterschap een goede oplossing gevonden zal worden. Waterschappen in Noord-Holland hebben immers een eerbiedwaardige geschiedenis, ouder dan die van gemeenten.

De inspecteur constateert ook dat de eenmalige provinciale subsidie van f 500.000,= voor de uitbreidingskosten aan de Archiefdienst voor Kennemerland te Haarlem een zeer positieve werking is uitgegaan. Deze subsidie was aanleiding voor de overige deelnemers, gemeenten en waterschappen, in de IJmond/Zuid-Kennemerland, ook het hunne bij te dragen. Zij is voorstander van een eenmalige provinciale inbreng indien dit leidt tot verbetering en versterking van regionale archiefdiensten.

De belangstelling voor historische bronnen bij het publiek en het onderwijs neemt nog steeds toe. Voor de toekomst voorziet de inspecteur dat digitale toegankelijkheid van archieven en collecties een steeds grotere rol gaat spelen. De provincie zou hierin een stimulerende rol moeten blijven vervullen, aldus de archiefinspecteur.

Inlichtingen voor de pers: Sigrid Raben, bureau Communicatie, tel. (023) 514 40 07
Inlichtingen voor anderen: Marianne Loef, afd. ZWC, tel. (023) 514
32 71

Deel: ' Sluitend net professioneel archiefbeheer Noord-Holland '
Lees ook