Informatie: VOOR DE PERS

CNV Metaal en elektro is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

Woensdag 10 maart 1999

Sluiting Atagvestiging taboe voor CNV-bond

De sluiting van een van de drie vestigingen van keuken- en fornuizenfabrikant Atag is voor CNV Metaal en elektro onaanvaardbaar. Uit de gisteren gepubliceerde cijfers blijkt dat het uitsluitend om winstmaximalisatie gaat. De bond staat op het standpunt dat dit nooit over de rug van de werknemers kan gebeuren. Atag kondigde gisteren aan te overwegen een van de drie vestigingen te sluiten.

Uit de gisteren gepubliceerde cijfers blijkt dat de netto winst (exclusief buitengewone baten) het afgelopen jaar steeg met 43 procent. De omzet daalde met twintig miljoen gulden tot ruim achthonderd miljoen gulden. Dat er toch meer winst werd behaald, is te danken aan kostenbesparing.CNV Metaal en elektro constateert dat Atag (1.200 werknemers in Nederland, verspreid over drie vestigingen) kennelijk de ingeslagen koers wil voortzetten: snijden in de kosten (werknemers ontslaan) om zodoende meer winst te maken.Het beleid van de bond op dit punt is altijd geweest dat winstmaximalisatie nooit ten koste mag gaan van de werknemers. Derhalve is sluiting van een van de fabrieken wat CNV Metaal en elektro betreft niet aan de orde. De bond verzoekt de directie om per omgaande een duidelijke toelichting op het plan te geven.

Nadere inlichtingen:

Peter de Jong (bestuurder CNV Metaal en elektro) 026 - 49 55 322

Deel: ' Sluiting Atagvestiging taboe voor CNV-bond '
Lees ook