Productschap Vis


Datum:7 mei 2002
Sluiting Grevelingenmeer schelpdiervisserij nu ook ingetrokken

Rijswijk, 7 mei 2002 Gisteren heeft het Productschap Vis de sluiting van het
Grevelingenmeer voor schelpdiervisserij die op 26 april jl. was ingegaan
ingetrokken. Op 29 april was de sluiting van de Noordzeekustzone al ingetrokken.

Vorige week werd uit voorzorg een aantal gebieden gesloten voor schelpdiervisserij vanwege overschrijding van de normen van DSP en ASP.
De sanitaire situatie van schelpdieren en het water waarin zij leven wordt
met grote regelmaat onderzocht. De resultaten van de nieuwe monsters hebben ertoe geleid dat de sluiting van de Noordzeekustzone per 29 april
en het Grevelingenmeer per 6 mei is opgeheven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Sluiting Grevelingenmeer schelpdiervisserij nu ook ingetrokken '
Lees ook