Keywords: antwerpen,sport

Stad Antwerpen

Definitieve sluiting instructiezwembaden Gloriantlaan in het district Antwerpen, Steynstraat in het district Hoboken en Lakbors in het district Deurne

De instructiezwembaden Gloriantlaan in het district Antwerpen, Steynstraat in het district Hoboken en Lakbors in het district Deurne voldoen niet aan de opgelegde parameters van de waterkwaliteit, de opslag van de chemicaliën en de veiligheid van de bezoekers, waardoor een verantwoorde uitbating en openstelling van deze zwembaden niet mogelijk is.

Voor deze normen worden geen afwijkingen toegestaan door de bevoegde Vlaamse minister van leefmilieu en tewerkstelling.

Enige verduidelijking:

* Gloriantlaan en Steynstraat

Door de kleine waterinhoud van slechts 50 m³ is het risico van pH- en chloorschommelingen zeer groot waardoor er afwijkingen ontstaan die niet conform zijn aan Vlarem en oncontroleerbare waarden bereiken.

Waarom oncontroleerbaar?

De technische cel komt dagelijks minimaal 2 maal langs (3 maal voorgeschreven in Vlarem) om een meting te doen en de doseerpompen in te stellen. Gemiddeld is er dagelijks ongeveer 30 minuten een technieker aanwezig om een volledig manueel gestuurd bad (toedienen van de chemische producten wordt niet continu gecontroleerd en eventueel bijgestuurd) te controleren en binnen de veilige Vlarem normen te houden. De bezoekers zijn kleuters die behoren tot de groep met het meeste risico voor het oplopen van schadelijke letsels door verkeerde chemische behandeling. Een veilige chemische opslagplaats is hier niet aanwezig, wat het gevaar van verkeerde behandeling der producten nog verhoogt. De plaatsing van zo'n opslagplaats is niet mogelijk door de ligging van het zwembad in de school.

* Lackbors

Bovenvermelde euvels gelden hier evenzeer, maar tevens is hier het probleem dat er geen scheiding is tussen groot en klein bad, daardoor is het chloorgehalte in het klein bad meestal te laag door de grotere bevuilingsgraad van het water t.o.v het groot bad en de kleine waterinhoud van de zwembadkuip.

Het college heeft daarom beslist goed te keuren dat deze instructiezwembaden vanaf 1 januari 1999 om veiligheidsredenen definitief worden gesloten.

De sportdienst heeft samen met de betrokken scholen een opvangregeling voor de zwembadgebruikers uitgewerkt.

laatst bijgewerkt op 25 januari 1999 - bedrijfseenheid informatie en districtswerking van de stad Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

© 1998 Digitale Metropool Antwerpen / Telepolis

Deel: ' Sluiting instructiezwembaden in Antwerpen '
Lees ook