Nieuws Spoorwegvakbond FSV


Sluiting NS Materieel Wagenbedrijf Amersfoort

Utrecht, 8 september 1999

Personeel en bonden zijn deze dagen geïnformeerd over de voorgenomen sluiting van het Wagenbedrijf Amersfoort (WBA). Al enige jaren hing het zwaard van Damocles het WBA boven het hoofd, maar nu lijkt het doek definitief gevallen. Nadat de leden van de OR WBA afgelopen maanden keihard hebben gewerkt aan een plan voor de toekomst, heeft de directie van NS Materieel afgelopen woensdag medegedeeld hierin geen toekomst te zien. De directie wenst zekerheid op een positief bedrijfsresultaat binnen afzienbare (korte) tijd. De directie heeft beoordeeld dat dat in de huidige markt in Amersfoort niet haalbaar is.

De bonden zijn geschokt over het besluit van NSM om het WBA te sluiten. Eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat deze beslissing niet geheel onverwacht komt. Immers, al gedurende langere tijd staat de positie van het WBA ter discussie. Bonden hebben afgelopen week gesproken met de directie over de vraag: hoe nu verder? In ieder geval hebben we keihard neergelegd: niemand gedwongen de deur uit!

NS Materieel geeft aan dat ze het onderhoud van goederenwagons niet uit haar pakket wil halen, maar gezien de marktontwikkelingen in Europa op dit front wel op een andere manier invulling te willen geven. Er zijn plannen om het goederenonderhoud een plaats te geven op de Rotterdamse Maasvlakte. Deze plannen zullen de komende weken verder worden uitgewerkt. Daarbij zullen ook de sociale consequenties in kaart worden gebracht. Voor de oplossing van die consequenties hebben de bonden aangegeven dat het behoud van werk en inkomen centraal moet staan. De directie heeft aangegeven dat in de komende periode ook individuele gesprekken gaan plaatsvinden. Hierbij willen wij u aanraden om van tevoren uw vragen en positie helder in kaart te brengen.

De komende weken zullen de bonden met de directie praten over de toekomst van WBA en haar medewerkers. De bonden zullen binnenkort ledenvergaderingen uitschrijven om de zaken verder te bespreken.

Deel: ' Sluiting NS Materieel Wagenbedrijf Amersfoort '
Lees ook