Gemeente Leeuwarden

Sluiting studiecentrum universiteit verbaast stad

Gedeputeerde Jan Ploeg en wethouder Gerrit Krol willen niet dat het studiecentrum van de Open Universiteit (OU) in afgeslankte vorm open blijft. Dat zou de lokale overheden veel geld kosten. De OU besloot afgelopen najaar haar Leeuwarder studiecentrum te sluiten. Dat past in het beleid om zes van de achttien centra op te heffen.

In het noorden worden Emmen en Leeuwarden getroffen door de bezuinigingen. Gedeputeerde Jan Ploeg en wethouder Gerrit Krol van Leeuwarden hebben de afgelopen maanden samen overleg gevoerd met het bestuur van de OU. Toch kwam de universiteit niet met een voorstel om het Leeuwarder studiecentrum open te houden. Voor Emmen ligt er wel een reddingsplan. Maar dat is volgens wethouder en gedeputeerde onacceptabel.

In de Emmer variant draven gemeente en provincie op voor een aanzienlijk deel van de begroting van een afgeslankt studiecentrum. Zon plan hebben Ploeg en Krol deze week op voorhand afgewezen. Ploeg noemt het chantagepolitiek van de universiteit. Bovendien zijn beide bestuurders verbolgen over gebrek aan overleg tussen universiteit en hogescholen, waar het studiecentrum is ondergebracht.

In het studiecentrum werken 700 voltijd-studenten en evenveel cursisten aan hun studie. Het is voor Friesland en haar studenten van groot belang dat het centrum openblijft. Bovendien heeft de OU pas een huurcontract voor vijf jaar afgesloten. Het kost veel geld om dat voortijdig op te zeggen.

Deel: ' Sluiting studiecentrum universiteit verbaast Leeuwarden '
Lees ook