Nieuwegein, 27 april 1999

P E R S B E R I C H T

Prof. Dr. J. von Grumbkow nieuw jurylid

Sluitingsdatum SBI-Consist Scriptieprijs vastgesteld op 31 augustus 1999

De sectie Sociale Beleidsinformatie (SBI) van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid en Consist B.V., systeemhuis voor financiële, personele en logistieke toepassingen te Nieuwegein, loven ook dit jaar de SBI-Consist Scriptieprijs uit. De prijs is bedoeld om toekomstige P&O-functionarissen te stimuleren zich te verdiepen in de raakvlakken tussen P&O en automatisering. Prof. Dr. J. von Grumbkow, hoogleraar Arbeid & Organisatie aan de Open Universiteit Nederland en bovendien oud-voorzitter van de NVP , zal als nieuw jurylid toetreden.

De SBI-Consist Scriptieprijs voor de beste eindscriptie op het gebied van personeelsmanagement is bedoeld om toekomstige P&O-functionarissen te stimuleren zich te verdiepen in de raakvlakken tussen P&O en automatisering/informatisering.

De prijs die voor het eerst in het najaar van 1997 werd uitgereikt, is een initiatief van de sectie Sociale BeleidsInformatie (SBI) van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid en Consist B.V., dat onder andere met deze prijs een constructieve bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het P&O-vak.

Harrie Gooskens, directeur van Consist, benadrukt dat dergelijke initiatieven een belangrijke rol spelen in de mate waarin Consist in staat is te blijven inspelen op bestuurlijke trends. "Die trends vertalen wij in nieuwe functionaliteiten van onze toepassingen, waaronder het Employee Management Informatie Systeem EMIS. Wij hopen met de SBI-Consist Scriptieprijs studenten te stimuleren het vakgebied P&O en de raakvlakken met automatisering onbevangen tegemoet te treden."

Studenten in het laatste studiejaar aan een HBO- of universitaire opleiding Personeel & Arbeid, Personeelsmanagement, Personeel & Organisatie of vergelijkbare studies, maken kans op

ƒ 5.000,-- voor hun scriptie. Een algemene jury zal van de ingezonden scripties een aantal nomineren, waarna een vakjury tot de definitieve beoordeling overgaat.

Gelet zal worden op de praktische toepasbaarheid van het scriptiethema, de waarde van het onderzoek voor personeelsmanagement, de mate waarin theorie en praktijk geïntegreerd zijn en op het innovatieve karakter van de scriptie.

Nieuw jurylid

Prof. Dr. J. von Grumbkow, hoogleraar Arbeid & Organisatie aan de Open Universiteit Nederland, treedt toe als nieuw jurylid. In 1998 werd de prijs gewonnen door Rinco de Jong voor zijn scriptie "De ontwikkeling van vier scenario voor intermediairs op de arbeidsmarkt van 2010". De Jong was daarmee al de tweede opeenvolgende student Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen aan wie de prijs werd uitgereikt.

Wie de folder over de scriptieprijs wil ontvangen, kan contact opnemen met Arjen Nijdam van Consist, telefoon: 030 - 602 6666, e-mail: Arjen.Nijdam@consist.nl

================================================================

Deel: ' Sluitingsdatum SBI-Consist Scriptieprijs 31 augustus 1999 '
Lees ook