Gemeente Voorburg-Leidschendam


Sluitingstijden horecagelegenheden in Leidschendam vervroegd

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 2 juli 2002
---

Het college van burgemeester en wethouders besloot onlangs de proef met flexibele sluitingstijden gedurende de weekenden bij een aantal horeca-ondernemingen in Leidschendam per 1 juli 2002 te beëindigen. Volgens de (nu nog geldende) Algemene Politie Verordening van Leidschendam geldt nu weer de sluitingstijd van 02.00 uur. De mogelijke problemen op het gebied van de openbare orde die dit besluit met zich meebrengt, heeft ertoe geleid dat na overleg met de ondernemers de burgemeester heeft besloten tot 1 september 2002 de uitstroomtijd tot 03.00 uur te hanteren. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen de burgemeester en de politie. De politieleiding heeft gegarandeerd dat er de komende tijd voldoende politie-inzet zal zijn. Ook zal de politie wekelijks rapporteren aan de burgemeester wat de overlast was van dat weekend. Eind augustus wordt bekeken of de uitstroomtijd tot 03.00 uur wordt gehandhaafd tot 1 januari 2003.

Omwonenden kunnen overlast melden aan de politie, telefoon 4247211 De voormalige gemeente Leidschendam sloot medio 2000 een convenant met de eigenaren van diverse uitgaansgelegenheden. In dit convenant was een proef met flexibele sluitingstijden gedurende het weekend opgenomen. Doel van de proef met andere sluitingstijden was het terugdringen van de geluidsoverlast, veroorzaakt door massaal vertrekkende bezoekers van de uitgaansgelegenheden die om 02.00 uur s nachts het pand verlieten. Uit een (evaluatie)bijeenkomst met omwonenden bleek dat zij, in tegendeel tot de verwachting, een toename aan overlast ervaren. Het college besloot daarom de proef te beëindigen.

Werkgroep
De gemeente wil in verband met de toekomst van de horeca in het Damcentrum en omgeving een werkgroep oprichten waarin horeca-ondernemers, omwonenden, de ondernemersvereniging, politie en gemeente met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij de gemeente, de heer R. Verbrugge (afdeling BDA), telefoon 3009115. Voor de situatie na 1 januari 2003 wordt bekeken wat het beleid ten aanzien van de sluitingstijden zal zijn. Dit in het kader van de wijziging van de Algemene Politie Verordening. Hierbij wordt gestreefd naar maatwerk. Dit nieuwe beleid komt tot stand in overleg met de ondernemers en de omwonenden van de horeca-ondernemingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Sluitingstijden horecagelegenheden in Leidschendam vervroegd '
Lees ook