Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Sluizen voor fietsers en voetgangers langs de groene 62 Brugge, 9/6/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 9 juni 1999
99/DPC/PB/0117

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

SLUIZEN VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS WORDEN EERSTDAAGS HERPLAATST LANGS "DE GROENE 62"

Door werken ter hoogte van "De Groene 62", het provinciale fiets- en wandelpad tussen Oostende en Torhout, zijn er tijdelijk een aantal sluizen weggenomen. Deze houten afsluitingen, opgesteld in sluisvorm, zorgen ervoor dat enkel voetgangers en fietsers op dit pad kunnen rijden. Het provinciebestuur heeft deze sluizen geplaatst om de veiligheid van de gebruikers optimaal te garanderen.

Door werken uitgevoerd door Aquafin werden een aantal sluizen tijdelijk weggenomen. Bij het wegnemen ervan werd vastgesteld dat een deel van het bestaande hout rot was en moest vervangen worden. De provincie besliste hierop om -in het kader van het onderhoud van deze spoorwegbedding- het nodige hout aan te kopen om de kapotte sluizen te vervangen. De betreffende aannemer zou instaan voor de plaatsing. In tegenstelling tot sommige geruchten is hieromtrent geen enkele discussie tussen de provincie en de aannemer.

De gunningsprocedure voor de levering van het hout heeft de noodzakelijke tijd in beslag genomen, vandaar dat er een tijdlang geen sluizen stonden opgesteld. De gunning is nu afgerond, en eerstdaags wordt het hout geleverd. Aannemer Deckx zal dan onmiddellijk overgaan tot het herplaatsen van de sluizen. Het provinciebestuur zal ook in de toekomst haar beleid inzake veilige voetgangers- & fietspaden blijven voortzetten. De zwakke weggebruiker wordt door het provinciebestuur niet vergeten.

Deel: ' Sluizen voor voetgangers langs De Groene 62 Oostende '
Lees ook