PERSBERICHT
SMA CBL
Postbus
90445 Postbus 262
1006 BK
Amsterdam 2260 AG Leidschendam
sma@sma.nl                                                                                                     info@cbl.nl
 
Amsterdam/Leidschendam, 1 juli 1999
SMA en CBL doen gezamenlijk studie naar aanpak winkeldiefstal

Tijdens het regulier Overleg Handel en Industrie op vrijdag 25 juni jl. hebben de Stichting Merkartikel (SMA) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) besloten een gezamenlijke werkgroep in te stellen die zich zal buigen over de vraag of bronbeveiliging door fabrikanten technisch, logistiek en qua kosten haalbaar en verantwoord is, of dat het systeem beter elders in de keten op de verpakking aangebracht kan worden. Verder zal worden beoordeeld welke producten in aanmerking komen.

Reden voor het oprichten van de werkgroep is dat het CBL een voorkeur heeft uitgesproken voor het elektromagnetisch systeem en aan de industrie heeft gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om dit systeem tijdens het productiesysteem te integreren (bronbeveiliging). Voor de SMA is het van belang dat een elektronisch anti-diefstalsysteem in zoveel mogelijk landen toepasbaar is, aangezien de meeste fabrikanten centraal voor meerdere landen produceren. Daarnaast is het van belang dat het productieproces niet belemmerd wordt.

De lekkage in de supermarkt neemt hand over hand toe, in 1998 werd dit geschat op f 300 miljoen. SMA en CBL zullen waar mogelijk samenwerken om dit probleem het hoofd te bieden.

De Stichting Merkartikel (SMA) komt op voor de belangen van A-merkfabrikanten van dagelijkse consumptie- en gebruiksartikelen (fast moving consumer goods) en zet zich in voor een evenwichtige en constructieve samenwerking tussen handel en industrie. Hierbij staat het aanbod van populaire, innovatieve producten voor consumenten tegen een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding centraal.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is de branchevereniging van alle supermarkten in Nederland en treedt op als belangenbehartiger en spreekbuis van de supermarktbranche.

Deel: ' SMA en CBL doen samen studie naar aanpak winkeldiefstal '
Lees ook