Gemeente Smallingerland

Gemeente tegen gang van zaken zenderindeling UPC (5-9-01)

Veel televisiekijkers hebben het inmiddels gemerkt. Kabelexploitant UPC heeft het zenderaanbod onverwacht gewijzigd. CNN en ZDF verdwenen uit het aanbod en werden vervangen door Euronews en The Box.

Wat is er aan de hand?
De wet kent een programmaraad voor die gebieden waar een kabelexploitant actief is. Deze raad adviseert over het zenderaanbod boven het wettelijke pakket, maar binnen het minimale aantal zenders voor een bepaalde regio. De wijzigingen die nu zijn doorgevoerd vallen binnen die adviesbevoegdheid. Over het doorvoeren van die wijzigingen zijn echter géén besluiten genomen door een programmaraad, simpelweg omdat die nu niet bestaat. De vorige programmaraad is namelijk eerder opgestapt. Samen met de andere betrokken gemeenten is al begonnen met de procedure om tot een nieuwe programmaraad te komen. Ook de afzonderlijke gemeenteraden hebben géén besluiten genomen over de nu doorgevoerde programmawijziging. Daar heeft de gemeenteraad ook geen bevoegdheden voor.

Alle betrokken gemeenten in Fryslân gaan nu bekijken of de programmawijziging van deze week formeel correct tot stand is gekomen. Het college van Smallingerland vindt dat deze gang van zaken aangevochten moet worden, als daar mogelijkheden voor zijn.

Deel: ' Smallingerland tegen gang van zaken zenderindeling UPC '
Lees ook