Smart Grids in Europa in de lift, ondanks economische hindernissen


Transmission & Distribution Europe-conferentie komt aanstaande oktober naar Amsterdam

Amsterdam, 20120903 -- Het gaat goed met de Europese slimme elektriciteitsnetten ofwel smart grids, ondanks de verschillende crises van de afgelopen jaren, zegt Aida Mezit. Zij is projectmanager van de naderende Transmission & Distribution/Smart Grids Europe-conferentie.

Het evenement vindt in oktober plaats in Amsterdam en maakt onderdeel uit van Metering, Billing/CRM Europe. Deze bijeenkomst van zo’n 6500 experts op het gebied van water- en elektriciteitsvoorziening is de grootste conferentie in zijn soort op het Europese continent.  

Aida Mezit: “We hebben de Europese smart grid-trends de afgelopen jaren goed in de gaten gehouden en er is goed nieuws, en niet zulk goed nieuws. Het goede nieuwe is dat smart grids zich niet langer in de onderzoeksfase bevinden en zich steeds meer richting het toepassingsstadium bewegen. De eerste projecten worden nu al in de praktijk gebracht. Het gaat niet om afzonderlijke aspecten van deze netten maar om hele, volledig geïntegreerde systemen.”

Volgens de projectmanager van de T&D/Smart Grids Europe was er de afgelopen jaren sprake van een groeiend aantal smart grid-projecten:  “Volgens de Europese Commissie en het Eurelectric’s Joint Research Centre (JRC) wordt er in Europa momenteel gewerkt aan zo’n 300 projecten. Tijdens de conferentie in Amsterdam zal Gianluca Fialli van de JRC een volledig overzicht geven van deze ontwikkelingen, de trends en toekomst van de Europese smart grid-sector.”

Een andere positieve ontwikkeling is dat nieuwe innovatieve technologieën een concrete impact beginnen te maken op de sector, zegt Aida Mezit:  “Bijvoorbeeld, een elektriciteitsnetwerk waarin de productie en consumptie geïntegreerd zijn in ‘real time’ communicatiesystemen die de doelmatigheid optimaliseren. Na aanleiding van EcoGrid-projecten zal TNO-onderzoeker Koen Kok de benadering en toepassing van netwerkbalans en consumentenintegratie uit de doeken doen.”

Belangrijkste hindernissen en smart grid-ontwikkelingen
De afwezigheid van duidelijk geformuleerde raamwerken en de revisie van de elektriciteitsmarkten zijn twee belangrijke hindernissen die de ontwikkeling van smart grids in Europa in de weg staan, aldus Mezit: “Die raamwerken zijn instrumenteel voor nutsbedrijven om te kunnen innoveren, nieuwe zakelijke modellen te kunnen ontwerpen, en investeringen aan te trekken. Daarnaast is er een gebrek aan standaardisering en interoperabiliteit en zijn de communicatiestandaarden en –protocollen gefragmenteerd. Hierdoor loopt men achter op de technologische vooruitgangen.”

Meer onderwerpen en sprekers tijdens de Transmission & Distribution/Smart Grids Europe in Amsterdam zijn: 
De groeiende bezorgdheid over cyber-veiligheid en informatiebescherming, en de vraag of nutsbedrijven voldoende voorbereid zijn op een gedigitaliseerde energiesector. Anna Fielder, een vooraanstaande privacy-deskundige van Privacy International, deelt  consumentenervaringen met name betrekking tot de digitale wereld en de energiesector in het bijzonder.

Het stimuleren van de consumentendeelname in het energiedebat – van het managen van energie op het niveau van huishoudens en microproductie, tot hoe om te gaan met de vraag. Yolande Strangers van de Universiteit van Melbourne in Australië laat zien dat er een kloof bestaat tussen hoe nutsbedrijven de consument zien (als rationele micro-managers van energie en water) en hoe consumenten daadwerkelijk handelen (gedreven door gemakzucht met onvoorspelbare handelingspatronen)

Data en locatie:
9-11 oktober 2012
Amsterdam RAI

Website:  www.td-europe.eu ; www.metering-europe.com


Deel: ' Smart Grids in Europa in de lift, ondanks economische hindernissen '
Lees ook